De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Vliegende start met droogstandsvoeders van De Valk Wekerom

Zijn uw droge koeien klaar voor de nieuwe lactatie? Tijdens de droogstand moet de koe zich voorbereiden op het afkalven en het opstarten van melkproductie. Het gezegde, een goede voorbereiding is het halve werk, geldt hier zeker!

Een goede voorbereiding zit in de juiste conditiescore (3 tot 3,5) bij het ingaan van de droogstand. Tijdens de droogstand moet dit constant blijven. Wel is een goede droge stof opname belangrijk. De koe moet gewend zijn veel voer op te nemen. Hiermee is ze voorbereid op de lactatiestart. Om te voorkomen dat de koe te dik wordt mag het energieniveau daarom niet te hoog zijn. Ook mineralen als calcium en kalium moeten laag zijn. Daarom is het belangrijk om niet alleen kuilgras te voeren, maar het rantsoen in balans te brengen met stro en mais aangevuld met een eiwitmix.  Hierdoor kunnen calcium en kalium gedrukt worden, blijft de VEM laag, en kan de koe wel een goede pensvulling krijgen. Met een eiwitmengsel kan gestuurd worden op de juiste verteringskenmerken om voeropname in de droogstand te stimuleren.

Omdat tijdens de droogstand al veel verandering plaatsvindt, is het verstandig om tijdens de laatste 2 weken te beginnen met een droogstandsbrok. In deze periode neemt het kalf steeds meer ruimte in, waardoor de voeropname lager wordt en de energie en eiwitbehoefte juist hoger voor de ontwikkeling van het kalf. Met een droogstandsbrok kan tevens de kationen-anionen balans gestuurd worden. Hiermee wordt melkziekte voorkomen. Doordat het droogstandsrantsoen ook uit mais en eiwitaanvulling bestaat is de pens hieraan gewend. Dit maakt de overgang naar het melkveerantsoen kleiner. Na het afkalven moet de koe direct ondersteund worden met veel energie, calcium en leverondersteuning. Een opstartbrok kan de koe helpen met een vliegende start.

De Valk Wekerom heeft verschillende brokken in het assortiment om uw koeien hierin te ondersteunen. We kunnen deze ook als VLOG en Biologisch leveren.

Presto droogstandsbrok

3040 (zakgoed)

Presto opstartbrok

3042 (bulk)

Vitaal toptrans

3044 (bulk)

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten of lees het uitgebreide artikel over droogstand uit de valkenier van afgelopen december via onderstaande link:

Droogstand, de start van de lactatie