De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Zo bereikt u een hogere eiwitbenutting bij uw melkvee

Anno 2020 wordt de druk vanuit de overheid steeds groter om efficiënter om te gaan met stikstof. Een actueel onderwerp is de huidige stikstofcrisis. Eiwit bestaat voor een groot deel uit stikstof. Daarom wordt eiwitbenutting bij melkvee steeds belangrijker. In dit artikel wordt ingegaan op een betere eiwitbenutting bij uw melkveestapel.

 

 

ONDER ANDERE VIA MESTSTOFFEN EN MAAIBELEID

Vanuit maatschappelijk belang, vertaald in de duurzaamheidseisen van de melkfabrieken, hangt er een verdienmodel aan het efficiënt omgaan met eiwit. Eiwitrijke krachtvoeders zijn duurder dan energierijke krachtvoeders. Dit als gevolg van de hogere prijs van de eiwitgrondstoffen ten opzichte van energiegrondstoffen. Daardoor hoeven er minder eiwitrijke krachtvoeders
aangekocht te worden en de prijs van de krachtvoeders dus daalt. Daarbij is de maximale eiwitbenutting van uw ruwvoer ook belangrijk.

 

Berekenen percentage eiwit van eigen land
Over de manier waarop het percentage eiwit van eigen land wordt berekend bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanuit de kringloopwijzer wordt het kengetal eiwit van eigen land berekend. Als eerste wordt berekend hoeveel eiwit er geteeld is op eigen land. Hiervan worden de conserveringsverliezen afgetrokken. Dan moet er berekend worden hoeveel eiwit de veestapel heeft verbruikt, waarbij er voor restvoer moet worden gecorrigeerd. Door vervolgens het geteelde eiwit te delen door het gevoerde eiwit aan uw vee wordt berekend hoeveel het percentage eiwit van eigen land is. Hierdoor is het van belang dat ook de eiwitbenutting van uw ruwvoer optimaal is waardoor er minder eiwitaanvulling nodig is.

Beter benutbaar ruwvoer
Te veel onbestendig eiwit (FEB) bij koeien resulteert in een hoger ureumgehalte en een lagere eiwitbenutting. Dit komt doordat een deel van het eiwit verloren gaat als ureum. Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Door middel van de keuze voor een meststof kan er gestuurd worden op meer darmverteerbaar eiwit (WDVE) in het ruwvoer wat resulteert in een hogere eiwitbenutting. Meststoffen op basis van ureum zorgen voor een gunstigere WDVE/FEB verhouding waarbij de FEB lager is en de WDVE hoger in vergelijking met nitraathoudende meststoffen. Hierdoor gaat de benutting van het eiwit uit ruwvoer omhoog. Ook kan er gestuurd worden op een betere benutting met behulp van het maaimoment. Er wordt vaak te vroeg gemaaid. Wanneer gras langer op het land staat wordt de balans tussen eiwit en energie beter. Dit komt doordat de FEB lager wordt en de WDVE hoger is. Dit resulteert in hogere eiwitbenutting. Bovendien heeft het droge stof gehalte van de graskuil invloed op de eiwitkwaliteit. Bij de conservering van een graskuil wordt een deel van het eiwit afgebroken tot ammoniak (NH3). De NH3 is minder benutbaar voor de koe. In natte graskuilen (minder dan 35% DS) is het aandeel NH3 hoger dan in drogere kuilen (meer dan 45% DS), waardoor de benutbaarheid van eiwit in droge kuilen hoger is. De WDVE/FEB verhouding bij droge kuilen is ook gunstiger door meer darmverteerbaar eiwit. Informeer bij uw rundveeadviseur van De Valk Wekerom voor een passende drijfmest- en kunstmestbemesting voor het aankomende groeiseizoen.

Eiwitbenutting rantsoen
Door bijvoorbeeld geplette gerst te voeren stijgt het eiwitgehalte in de melk.
De grote verschillen in soorten en kwaliteit ruwvoer vragen elk om een andere aanpak. Belangrijk hierbij is een goede balans tussen energie en eiwit in de pens. De bacteriën in de pens hebben behoefte aan genoeg eiwit en energie om optimaal te kunnen groeien. Hierbij moet er voldoende energie voor de pens aanwezig zijn, maar te veel energie voor de pens zorgt voor pensverzuring. Het is een kwestie van balanceren om genoeg energie te voeren om het eiwit maximaal te benutten. Krachtvoer dat veel pensenergie levert en rustig verteert, moet worden ingezet voor een maximale eiwitbenutting. Denk hierbij aan gewalste tarwe, geplette gerst of maisvlokken. Het ureumgehalte zal dalen en het eiwitgehalte in de melk zal stijgen. Hierdoor wordt de eiwitbenutting van het ruwvoer beter en zal er minder eiwitrijk krachtvoer aangekocht hoeven te worden.

TIPS

  • Kies de juiste meststof om een betere eiwitkwaliteit in uw ruwvoer te behalen.
  • Probeer later en droger in te kuilen voor meer WDVE en minder FEB.
  • Maak samen met uw rundveespecialist een plan om uw eigen ruwvoer te combineren en beter te benutten.
  • Verhoog de energie eiwit verhouding in uw rantsoen.
  • Zorg in overleg met uw rundveespecialist voor meer energie op pensniveau.

Conclusie
De benutting van eiwit is steeds belangrijker bij de melkveehouderij. Daarbij komt de focus steeds meer te liggen op betere benutting van het eiwit in ruwvoer. Met behulp van bemesting, maaimoment en DS percentage is hierop in te spelen. Door middel van meer en veiligere energie voor de pens ten opzichte van eiwit voor de pens zal het ureumgehalte in de melk zakken. Dat resulteert in meer eiwit in de melk en minder eiwitaankoop via krachtvoer.
De Valk Wekerom volgt de ontwikkelingen op de voet. We zullen u van gepaste informatie blijven voorzien.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van onze rundveespecialisten.

Afkortingen:
FEB = Onbestendig eiwit balans
WDVE = Darmverteerbaareiwit
NH3 = Ammoniak
DS = Droge stof

Bart Peer specialist rundveehouderij

tel. 06 – 19620094

email: bpeer@dvw.nl

 

 

Bronnen
www.dmsadvies.nl (Dirksen Management Support)
www.melkvee.nl