De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Wijzigingen VLOG voor legpluimveebedrijven

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal VLOG criteria voor legpluimveebedrijven gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen benoemd waarmee u rekening dient te houden in de voorbereiding op de aankomende VLOG-controle.
 
Als deelnemer aan VLOG moet u een overeenkomst met VLOG sluiten. Wanneer u deze niet heeft kunt u niet gecertificeerd worden voor VLOG, dit geldt ook voor bedrijven die voor 2018 zijn gecertificeerd. U dient de overeenkomst in tweevoud, beide met de pen ondertekend, per post op te sturen naar de VLOG.
 
Er is een nieuwe versie van de VLOG bedrijfsbeschrijving beschikbaar, te weten versie 18.01. Ieder jaar moet er worden gekeken of de bedrijfsbeschrijving nog actueel is, door middel van de “zelfcontrole check”. Als bij deze check blijkt dat er in het afgelopen jaar geen wijzigingen zijn geweest op het bedrijf en de huidige bedrijfsbeschrijving voldoet aan de nieuwste versie, dan is het niet nodig om een nieuwe bedrijfsbeschrijving op te stellen. Een aantekening voorzien van dag- en handtekening op de bestaande beschrijving volstaat.
 
In het veld doen er verschillende zelfgemaakte versies van, én toevoegingen op de officiële bedrijfsbeschrijving de ronde, onder andere gemaakt door Coöperatie “De Valk Wekerom” en eierhandelaren. Deze versies volstaan, zolang alle informatie erin is vastgelegd die wordt gevraagd in de officiële bedrijfsbeschrijving versie 18.01.
 
De controlerende instantie dient bij de jaarlijkse controle de bedrijfsbeschrijving te versturen naar de VLOG. Daarom word u gevraagd om een digitale versie van de beschrijving te versturen aan de controleur. Een scan van een met de hand geschreven beschrijving volstaat ook.
 
Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft enkele wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwste VLOG criteria. Dit houdt onder andere in dat de afleverbonnen zijn voorzien van de vermelding “VLOG geprüft” en dat procedures bij ongewenste vermenging van GMO en NONGMO voer zijn aangescherpt. Het actuele VLOG certificaat van Coöperatie “De Valk Wekerom” vindt u altijd op onze website, dat geldt trouwens voor alle relevante certificaten.
 
Op korte termijn sturen wij een update voor de ‘Begeleidingsmap KAT-certificering legpluimveebedrijven’ van Coöperatie “De Valk Wekerom” rond. Hierin worden bovenstaande wijzigingen uitgebreider toegelicht en vindt u ook een update en verwijzing naar de van toepassing zijnde formulieren. Daarnaast voorzien wij u ook van de nieuwste versies van de KAT-formulieren.
 
Voor vragen met betrekking tot de VLOG criteria kunt u contact opnemen met uw pluimvee adviseur.
 
Reino Slingerland
Specialist Pluimveehouderij