De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Werken aan voerkwaliteit gaat door bij veehouder

Of het nu gaat om de voederwaardes, salmonella, aflatoxines of pesticiden. Onze grondstoffen en mengvoeders worden continu gemonitord op kwaliteit. We doen er alles aan om veilig en betrouwbaar diervoeder te maken. Maar er zijn meer zaken die van invloed zijn op de voerkwaliteit.

 

Bij De Valk Wekerom borgen we veel zaken middels analyses en processen binnen een bepaald keurmerk. Werken aan kwaliteit houdt echter niet op bij de diervoederproducent, maar gaat verder bij de veehouder. Daarbij kunt u denken aan de opslag, de opstelling en conditie van silo’s, de bereikbaarheid, afscherming en veiligheid. Wat dat betreft komt het steeds meer aan op de eigen verantwoordelijkheid van de veehouders zelf. Via de zogenaamde RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) bent u als veehouder gehouden aan wet- en regelgeving rondom arbeid en veiligheid. Niet alleen als u medewerkers heeft, maar ook als u een zelfstandige bent. De Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkengelegenheid), voorheen de Arbodienst, neemt meer en meer de agrarische sector onder de loep. Een dodelijk ongeval met een omgevallen voersilo heeft mede geleid tot deze verscherpte aandacht.

Silo-losplaats
Een overzichtelijke, schone, hygiënische losplaats/opslag voor de diervoeders is niet alleen wenselijk maar feitelijk ook een verplichting. De inspectie SZW ziet het liefst vangrails rondom silo’s. Dit om te voorkomen dat bij aanrijdingen direct of op langere termijn schades ontstaan die kunnen leiden tot letsel voor wie dan ook. Bij het vullen van een silo ontstaan trillingen die bij ‘oude schade’ kunnen leiden tot ongewilde incidenten, zoals het omvallen van de voersilo. Voor silo’s zijn er feitelijk nog geen wettelijke normen of keuringen die de veiligheid garanderen. Dat is bijzonder, aangezien we dit wel normaal vinden voor onze auto’s, elektra, gereedschappen, machines en andere gebruiksvoorwerpen. Willen we ook de veiligheid op het boerenerf meer borgen dan hoort daar ook aandacht bij voor de omstandigheid van onder andere de voersilo’s en losplaatsen.

Hygiëne en ongedierte
De regelgeving omtrent de ongediertebestrijding is de laatste jaren ook steeds meer aangescherpt. Bestrijding wordt steeds moeilijker door
het inperken van de chemische bestrijding. Ongedierte komt af op voer- en schuilmogelijkheden. Een opgeruimd erf en een schone siloplaats dragen bij aan preventie van ongedierte. Daarnaast werkt het prettiger en oogt het erf strakker en verzorgd. Ruim stofzakken op! Geef het ongedierte geen vreetmogelijkheden. Opruimen van de stofzakken voorkomt bovendien vervuiling, gladheid en verspreiding van rommel op en rondom het siloplaats. Ongedierte vormt een bron van ziekte-insleep en dus een groter risico daarop. Buiten de zaak opgeruimd en schoon houden voorkomt veelal ongewenste indringers in de stallen of bedrijfsgebouwen.

Tips
Bespreek gerust met één van onze buitendienstmedewerkers wat de aandachts- of verbeterpunten zijn. Een gezamenlijke inzet leidt tot een gezamenlijke kwaliteitsverbetering.

Hieronder alvast een paar tips.
1 Laat de chauffeur weten waar hij de stofzak neer mag zetten, bijvoorbeeld. in een kruiwagen.
2 Zorg voor een schone plaat onder de silo. Uitglijden kan letsel veroorzaken met alle gevolgen van dien.
3 Controleer ook regelmatig uw silo op onder andere lekkage/kapotte vulpijp. Als onze chauffeurs dit zien, zullen zij dat ook bij u melden.
4 Wanneer u gebruikmaakt van een ongediertebestrijder laat die dan ook een box bij de silo plaatsen.