De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Weidegang: welke veranderingen komen eraan in juni

Nu het de laatste weken veel geregend heeft is beweiden een kunst. De eerste vraag is of er beweid kan worden of moeten de koeien binnen blijven. Om hier goed bij te kunnen sturen is het van belang om zowel met energie als eiwit bronnen los van elkaar  te kunnen  sturen. Dit kan zowel met ruwvoer als met krachtvoer of krachtvoerachtige bronnen.

 

Als er beweid wordt is het nu een uitdaging om de voer opname te realiseren. De beperkende factoren hiervoor nu zijn: weinig droge stof in het gras en dat de pens een maximale inhoud heeft. Om dit te ondervangen kan de beweidingsduur beperkt worden en de bijvoeding in de stal verhoogd worden.  Van belang is voldoende bijvoeding op stal en een rantsoen met hogere VEM en eiwit gehalte.

 

Hiernaast speelt  bij de opname de smakelijkheid ook een rol van het verse gras. Hier kun je op inspelen met het beweidingssysteem. Elke dag omweiden heeft als voordeel, een schone weide en weinig last van bevuiling door vertrapping. Of modern standweiden waarbij de dieren ruim voldoende oppervlakte hebben tot hun beschikking en ze alleen de toppen eten.  op dit moment de meest succes volle beweidingsmethodes. Bij het huidige grasaanbod past een energie rijke rustig krachtvoer

 

Als krachtvoersoort past de Melkveebrok Vitaal reeks goed naast weidegang. De Melkveebrok Vitaal reeks onderscheid zich door een juiste verhouding van rustige grondstoffen en standaard aanvulling van een pensbuffer. DVW heeft binnen de Vitaal reeks brokken met verschillende eiwit en energie niveaus. De Melkveebrok Vitaal 4 (bestelcode 3417) heeft een goede balans tussen veel bestendig zetmeel en eiwitgehalte voor de juiste eiwit aanvulling bij het huidige gras aanbod. Als aanvulling aan het voerhek is een rustige mix aan te bevelen. Deze rust kan het beste gecreëerd worden door pletten van granen. DVW maakt deze mengsels op maat en vult dit aan met mineralen of buffer passend voor uw situatie. Hierdoor zorgt het rantsoen voor een goede pens synchronisatie waardoor er een maximale benutting is van energie en eiwit uit het rantsoen. Dit geeft dan ook een goede melkplas met mooie vet en eiwit gehalten en een niet te hoog ureum gehalte in de melk.