De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Voorkom oornecrose

Oornecrose en oorbijten is een vervelend probleem in de varkenshouderij. Het leidt tot onrust, verwondingen, een verminderde groei en een hogere uitval.Biggen kunnen zelfs onverkoopbaar zijn en moeten als slachtbig afgezet worden.
 
Oornecrose kan door verschillende stressfactoren ontstaan. Gezondheidsproblemen, tocht, onvoldoende voer en/of drinkplaatsen, een hoge bezettingsgraad, voeding en toxines kunnen allemaal van invloed zijn op het ontstaan van oornecrose. Meestal is het een samenspel van meerdere van deze factoren.
 
In een koppel biggen begint er één met oorbijten en andere biggen kopiëren dit gedrag. Daarbij worden ze ook nog beloond door de smaak van het bloed. Hierdoor wordt het extra moeilijk om het probleem onder controle te krijgen. Je kunt jute zakken, speeltjes of stro in de hokken hangen, maar het kwaad is al geschied.
Bacteriën dringen via de wondjes naar binnen in het varken en er ontstaan infecties in het dier.
De oplossing ligt dan ook meer in het voorkomen van het probleem dan het oplossen ervan.
 
Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat voermaatregelen effectief werken in het voorkomen van oornecrose.  Door de darmgezondheid positief te beïnvloeden ontstaat er minder stress in de biggen waardoor de rust in de stal toeneemt.
 
De voermaatregelen die wij hiervoor toepassen bestaan uit het continu monitoren van de mycotoxinen en zorgen dat deze in minimale niveaus aanwezig zijn in onze voeders.
Ook kan nieuwe gerst, kort na de oogst, een negatief effect hebben op het varken. Nieuwe gerst prikkelt de darmen meer, waardoor er meer onrust ontstaat. Om deze reden houden wij er rekening mee dat we zo lang mogelijk oude oogst gerst in onze varkensvoeders, en met name onze biggenvoeders, blijven verwerken. Tot begin oktober zit er nog oude gerst in de biggenvoeders. De gerst van de nieuwe oogst is na deze datum al ruim 2 maanden bestorven!
 
De voeders bij De Valk Wekerom zijn zo samengesteld dat we een hoge opname creëren en een goede groei. Hierdoor heeft het big een continu voldaan gevoel wat de stress in de big behoorlijk doet afnemen. Minder stress geeft minder oorbijten.
 
Het is ook van belang dat de silo’s waar de voeders bij u in opgeslagen worden regelmatig schoon/leeg komen en 2 keer per jaar een siloshot krijgen waardoor het ontstaan van toxinen in de opslag voorkomen wordt. Overleg dit met onze orderverwerking.
 
Marcel Witteveen
Specialist varkenshouderij