De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Voer waar in zit, wat er beloofd is!

Afgelopen jaar is voor het eerst de Carbon Footprint-data van de deelnemers aan VoederWaarde.nl getoetst door een onafhankelijke instantie. Daarnaast is ook de betrouwbaarheid van de voederwaardes meegenomen. Alle deelnemers zijn met vlag en wimpel geslaagd, wat betekent dat alle certificaten verlengd zijn.

 

VoederWaarde.nl is een samenwerking van zes mengvoerbedrijven en brancheorganisaties POV, NVP, NMV en LTO. Sinds 2009 controleert VoederWaarde.nl de betrouwbaarheid van het voer. Aan het begin van 2022 is de scope uitgebreid met de controle van de Carbon Footprint-data (CFP-data) die de deelnemende bedrijven bij de ketenpartners aanleveren.

 

Enige keurmerk dat CFP-data certificeert
VoederWaarde.nl is het enige keurmerk dat CFP-data onafhankelijk toetst en certificeert. In de praktijk worden grote verschillen gezien, mede door interpretatieverschillen en het ontbreken van toetsing. Het afbreukrisico voor de sector en voor de individuele veehouder is groot wanneer de data niet betrouwbaar is.

 

Carbon Footprint

Bij de productie van zuivel, vlees en eieren komen broeikasgassen vrij. Deze gassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten per kg product (Carbon Footprint). De deelnemende mengvoerbedrijven berekenen de Carbon Footprint van de voeders volgens een vaste rekenmethodiek. De footprints van de gebruikte grondstoffen vormen hiervoor de basis, aangevuld met het energieverbruik van de mengvoerfabriek en het transport van grondstoffen en gereedproduct tot op het boerenerf.

 

Betrouwbaarheid CFP-data van groot belang voor Maatschap Van Middendorp

Maatschap van Middendorp uit Kootwijkerbroek houdt 60 biologische melkkoeien en 6.000 biologische leghennen. De melk die zijn koeien geven leveren zij aan Coöperatie Rouwveen. Bert van Middendorp: “Ik vind het belangrijk dat er voer geleverd wordt waar in zit wat er beloofd is. Hier heb ik bij De Valk Wekerom alle vertrouwen in, maar op deze manier is het ook controleerbaar. Transparantie is hierbij zeer belangrijk. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.” We stelde Bert de vraag of de thema’s duurzaamheid en betrouwbaarheid van Carbon Footprint data voor hem als melkveehouder belangrijk zijn en op welke manier deze dan belangrijk zijn.  “Efficiëntie in mineralenstromen, benutting van ruwvoer van eigen land, sturen met krachtvoer op ureum en eiwit zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Ik zie dit onder andere terugkomen binnen de KringloopWijzer. Doordat De Valk Wekerom deelneemt aan VoederWaarde.nl weet ik dat de voederwaardes en CO2-data betrouwbaar zijn en dat wat we berekenen ook echt klopt. Dit is niet alleen belangrijk voor ons bedrijf. Je wilt als sector niet in het nieuws komen omdat de Carbon Footprint-data niet klopt.” Door zo min mogelijk eiwit te voeren, met de teelt van eigen krachtvoer en met het sturen van ureum probeert Bert van Middendorp zoveel mogelijk te sturen in zijn rantsoen op voerefficiëntie en de Carbon Footprint. “Dat De Valk Wekerom meedoet aan Voederwaarde.nl is een goede basis voor de toekomst en ontwikkeling van mijn bedrijf. Ik vind het belangrijk dat De Valk Wekerom betrouwbare gegevens kan verschaffen. Het is een degelijk, klantgericht bedrijf met goed advies en een goede brokkwaliteit.

 

Wat is VoederWaarde.nl?

VoederWaarde.nl is een samenwerking van mengvoerbedrijven en brancheorganisaties (POV, NVP, NMV en LTO). Zij hebben eind 2009 de krachten gebundeld om de transparantie en betrouwbaarheid op het gebied van voederwaarde te verbeteren. Kenmerken van VoederWaarde.nl zijn volledige openheid over de grondstofsamenstelling voor de afnemer en garanties op voederwaarde. De deelnemende mengvoerbedrijven zijn Coöperatie De Valk Wekerom, ABZ De Samenwerking, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd. De deelnemers worden getoetst op de werkwijze voor de eenduidige berekening van de voederwaarde met behulp van een internationaal erkend en onafhankelijk voederwaardesysteem, volledige openheid over de grondstofsamenstelling voor de afnemer en garanties op de voederwaarde. Ook wordt de CFP-data gecontroleerd die de mengvoerbedrijven aanleveren bij de ketenpartners. De onafhankelijke audits worden uitgevoerd door Schothorst Feed Research.