De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Voederbiet terug van weggeweest

De voederbiet was jarenlang een ondergewaardeerd gewas dat steeds minder werd verbouwd. Maar steeds meer veehouders ontdekken de voordelen van de voederbiet. Zo heeft de biet een hoge KVEM opbrengst per hectare. En vanwege de smakelijkheid en hoge energiedichtheid zorgt de voederbiet voor een hogere melkproductie per koe.

 

Het telen van voederbieten als derde gewas kan interessant zijn voor melkveehouders. Niet alleen voor het voldoen aan de vergroeningseis gewasdiversificatie, maar ook vanwege de voertechnische voordelen en de
opbrengst van het gewas.

 

Met een opbrengst van 100 tot 130 ton product met een voederwaarde van 1.100 tot 1.200 VEM komt geen enkel ander derde gewas, zoals voedergranen, luzerne, klaver en veldbonen in de buurt van de voederbiet. De voederbiet kan op elke grondsoort worden verbouwd, op voorwaarde dat de pH van de grond 6 is of hoger. Wel hebben de lichtere gronden de voorkeur omdat daar het tarragewicht lager is. Een bodem met een goed diepteprofiel en zonder storende lagen heeft de voorkeur.

 

Voeren
Voederbieten kunnen met een reguliere suikerbietenrooier worden geoogst. Waarbij het belangrijk is dat de bietenkoppen niet beschadigd worden. De voederbieten kunnen op twee manieren worden verstrekt aan de koeien. Als verse voederbieten of versnipperd en vermengd door kuilmais. Voordeel van verse bieten is dat ze een hogere VEM-waarde hebben. Bovendien kunnen ze simpel worden opgeslagen. Wanneer de voederbieten door de kuilmais vermengd worden, neemt de voederwaarde af en komt de energie sneller beschikbaar. Verse bieten kunnen tot maart buiten bewaard worden. In een vorstperiode is het verstandig om de bieten af te dekken.

 

Smakelijkheid
Door de smakelijkheid van voederbieten zal de opname van het rantsoen verhoogd worden en zal er meer ruwvoer worden opgenomen. De suikers van de voederbiet zorgen voor veel energie en een goede pensfermentatie. Door de verscherpte eis van 80% grasland binnen derogatie neemt het aandeel gras in het rantsoen toe. Hierdoor wordt er steeds minder energie via ruwvoer verstrekt. Om de penswerking toch goed te houden, passen voederbieten hier mooi bij. In de praktijk blijkt dat voederbieten de melkproductie en de gehaltes verhogen.

 

De praktijk
Afgelopen voorjaar kwamen klanten met de vraag naar een geschikt derde gewas naast het huidige gras- en maisareaal. Daarbij viel al snel het oog op voederbieten met de hoge KVEM opbrengst en smakelijkheid. Een aantal klanten heeft dit jaar voor het eerst voederbieten gezaaid. De opbrengst lijkt goed, waarbij aangetekend dat bij het ter perse gaan van De Valkenier nog niet alle voederbieten waren gerooid. Het groeiseizoen in het afgelopen jaar was niet ideaal. Onkruid bestrijden en vraatproblemen waren zeker aan de orde. Begin november werden de eerste voederbieten gerooid. Daarbij maakte een aantal klanten de voederbieten dagelijks in de voermengwagen kort. De koeien reageerden positief en lieten een stijging zien in melkproductie en gehaltes.

 

 

VOORDELEN IN HET KORT

 

– Hoge KVEM opbrengst per hectare.
– Smakelijkheid.
– Betere penswerking.
– Derde gewas bij vergroeningseisen.
– Past mooi naast de huidige grasrijkere rantsoenen.
– Simpele manier van opslaan.
– Stijging in melkproductie en gehaltes.

 

 

 

 

 

 

De voederbiet kan op elke grondsoort

worden verbouwd.