De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Verantwoorde Soja

Soja is een belangrijk component van de meeste diervoeders. Door de gunstige aminozuursamenstelling is soja een eiwitbron die goed aansluit bij de voedingsbehoeften van mens en dier. Vooral sojameel en sojaschroot wordt gebruikt.
 
Sojateelt kan negatieve consequenties hebben, met name in Argentinië en Brazilië. Denk hierbij aan aantasting van waardevolle natuur, schending van landrechten van de lokale bevolking en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door inspanningen van overheden, industrie en NGO’s (Non Gouvernementele Organisaties) is in de afgelopen jaren al veel bereikt om deze negatieve effecten terug te dringen. Ook de Nederlandse diervoederindustrie is al jaren actief om die negatieve effecten tegen te gaan. 
 
Namens de Nederlandse diervoederindustrie is Nevedi lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS), een internationaal platform van bedrijven, maatschappelijke organisaties (o.a. het Wereld Natuur Fonds) en overheden. Dit platform heeft criteria voor verantwoorde soja opgesteld. In deze criteria is onder andere bepaald dat voor de uitbreiding van sojateelt geen bos mag worden gekapt of andere waardevolle natuur mag worden aangetast. In 2014 werd wereldwijd 1,4 miljoen ton verantwoorde RTRS-soja geproduceerd, nog geen halve procent van de totale productie. De RTRS streeft ernaar dit aandeel te laten toenemen tot 10 miljoen ton in 2017, oftewel 3,5 procent.
 
Wereldwijd zijn er naast RTRS nog vele andere certificeringsschema’s met betrekking tot soja en andere diervoedergrondstoffen. De criteria die worden gehanteerd in deze schema’s kunnen nogal uiteenlopen.
 
Via de FEFAC (vereniging van Europese mengvoederbedrijven) wordt ingezet op het gebruik van duurzame soja in Europa. FEFAC heeft de Soy Sourcing Guidelines opgesteld. Dit is een officieel vergelijkingsinstrument om te bepalen of een bestaand sojacertificeringsschema voldoet aan eisen op het gebied van duurzaamheid en sociale eisen.  Op dit moment zijn er 16 certificeringsschema’s die voldoen aan de eisen van FEFAC.
 
Op jaarbasis gaat circa 1,8 miljoen ton sojaproduct in diervoeder voor de Nederlandse veestapel. Hiervan blijft 0,6 miljoen ton soja in dierlijke producten in Nederland en komt in de Nederlandse supermarkten. De rest van de dierlijke producten, hiermee is 1,2 miljoen ton soja gemoeid, wordt geëxporteerd.
Voor het dierlijke product dat in de Nederlandse supermarkt terecht komt, wordt vaak actief om certificering van verantwoorde soja gevraagd. Dat is veelal RTRS-soja. Dit wordt ingevuld door het aanschaffen van certificaten waarmee een verantwoorde teelt geborgd is. Dit wordt formeel geregeld in het kwaliteitssysteem GMP+ FRA.
 
Vanuit de Nederlandse zuivelindustrie wordt concreet gevraagd om alle sojaproducten die in melkveevoeders verwerkt worden RTRS gecertificeerd te hebben. Coöperatie “De Valk Wekerom” voldoet al een aantal jaren aan deze eis. Doordat wij GMP+ FRA gecertificeerd zijn is voor onze klanten ook zichtbaar dat wij hierin aan onze verplichtingen voldoen.
 
Deze RTRS certificaten worden ook aangeschaft voor pluimvee- en varkensvoeders wanneer daar specifiek om wordt gevraagd. In de meeste gevallen gaat het dan om ketenpartijen (eierhandelaren of slachterijen) die in hun marketingconcept hebben opgenomen dat de in het diervoeder verwerkte soja RTRS gecertificeerd moet zijn.
 
Naast RTRS gecertificeerde sojaschroot koopt DVW, net als de hele Nederlandse diervoederindustrie, alleen FEFAC gecertificeerde sojaschroot. Daarmee wordt zeker gesteld dat alle in Nederland in diervoeders verwerkte sojaschroot voldoet aan belangrijke duurzaamheidseisen op het gebied van milieu- en sociale omstandigheden. Dit zijn o.a. geen illegale ontbossing, geen illegale arbeid en geen gebruik van verboden gewasbeschermingsmiddelen.
 
Verdere informatie kunt u vinden op de websites van het Wereld Natuur Fonds, FEFAC en Nevedi.
 
U kunt natuurlijk ook altijd met ons contact opnemen.
 
Gerrit van Heerikhuize
Nutritionist/hoofd kwaliteitszorg