De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Varkensvoer leveren dat de klant van ons mag verwachten

 

ACTUALISEREN EN OPTIMALISEREN VAN HET VARKENSVOERASSORTIMENT

 

Met de NIR-analyses worden de grondstoffen die we in de mengvoeders verwerken continu gemonitord op de voederwaarde. Deze worden in de samenstellingen geactualiseerd en doorgerekend zodat de garantie gegeven kan worden dat wat op de leveringsbon of op het label staat ook daadwerkelijk in het voer zit. Dit valt ook onder het VoederWaarde.nl protocol dat op de volgende pagina nader wordt toegelicht.

 

De genetische vooruitgang in de varkenshouderij vraagt ook om bijsturing van de voerbenutting bij zowel zeugen, biggen als vleesvarkens. Die genetische vooruitgang bepaalt ook de toename in behoeften aan energie, eiwitten, vitaminen, mineralen, sporenelementen, kortom het gehele pallet aan nutriënten. De kwaliteiten van de dieren zijn bepalend voor de opbrengstprijzen. Spier- en spekdikte zijn naast de keuze van het type genetica ook met het voer beïnvloedbaar. Dit betekent dat een bestaande voersoort continu dynamisch is. Echter gezien ervaringen en onderbouwingen is het wenselijk om de veranderingen in vooral de toegepaste grondstofsoorten beperkt en gering te houden. Technische resultaten vormen de leidraad. Iets wat goed is, hoeft niet te worden veranderd of moet je ook niet altijd wíllen veranderen. Maar het kan altijd beter. Dat is de inzet van de onderlinge afstemming in de gouden driehoek: u als de gebruiker, de vertegenwoordiger en de afdeling nutritie van De Valk Wekerom.

Innovaties en onderzoeken

Innovaties en actualiteiten worden onder andere via De Schothorst gevolgd maar ook zelf via praktijktesten op bedrijven uitgevoerd. Ontwikkelingen, zoals bigvitaliteit, verdere terugdringing van het gebruik van antibiotica zijn zaken die mede maatschappelijk bepaald worden en waar voer een belangrijke rol in speelt. Die dynamiek zorgt voor de continue optimalisatie van voeders en de monitoring op de inzet van in het assortiment passende grondstoffen. Een aantal geactualiseerde punten in het varkensvoerassortiment zijn:
• Inzet van additieven met een pro-biotische werking. Deze bijzondere energiedrager heeft een positieve invloed op de uiervulling en melkproductie bij zeugen. De invloed op de voerbenutting en mestconsistentie is positief voor zowel zeugen als biggen.
• Actualisatie Magnesiumbron. Magnesium beïnvloed tezamen met zink o.a. de enzymhuishouding en daardoor mede de vertering. Ook speelt het een belangrijke rol bij het aan de melk komen van de zeugen in de kraamstal. Betere vertering leidt tot vermindering van stress en heeft een positieve invloed op de groei.
• Inzet van broodmeel als hoogwaardige energiebron. Het ontsloten zetmeel is licht verteerbaar zodat dieren een snelle energiebron beschikbaar hebben.
• Optimalisatie Bèta-Caroteen als invloedsfactor op de vruchtbaarheid bij zeugen en Vitamine Hy-D, een geoptimaliseerde vorm van Vitamine D die onder andere van invloed is op de bot- en spierontwikkeling en de weerstand.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Uw sectorspecialist van De Valk Wekerom vertelt u er graag alles over.

 

Contactpersonen varkens