De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Tips voor koeien in de wei

Het gras begint weer te groeien en de eerste koeien kunnen weer naar buiten. De overgang van stal en winterrantsoen naar het verse weidegras vraagt enkele aandachtspunten.

 

Bouw het op

De grond is nog nat en het draagvlak is niet hoog. Hierdoor is het risico dat de koeien de graszode teveel kapot lopen. Dit is één van de redenen om met een klein aantal uren weide te beginnen, zodat de koeien niet de gehele dag over de zode lopen. Een andere reden om rustig op te bouwen is de gewenning van de pens. Het gras wat nu groeit is nog kort. De koe vreet het topje met veel eiwit en weinig structuur eraf. Terwijl ze van een winterrantsoen komt met daarin een zware maaisnede. Nutritioneel gezien betekend dit dat het rantsoen van rustig verteerbaar en relatief bestendig eiwit veranderd naar een vlot verteerbaar en onbestendig eiwit rantsoen.

Om de koeien en de graszode voldoende gewenning te geven is het belangrijk om het weide zorgvuldig op te bouwen. Begin met 2 uur weide per dag. Na een week kan dit worden verhoogd naar 4 uur, om na twee weken op te hogen naar 8 uur per dag.

 

Stal rantsoen

Het stalrantsoen moet worden aangepast op het grasaanbod. Meestal wordt het kuilgras verminderd in ruil voor vers gras. Alleen zijn er meer aanpassingen nodig om de rust en de eiwitbenutting te garanderen. Voer daarom voldoende structuur bij op stal, waardoor de pens toch voldoende werking houdt. Om het onbestendige eiwit uit gras te benutten is een goede energiebron nodig. Afhankelijk van het rantsoen en grasaanbod kunnen producten als geplette gerst en bietenpulp een zeer goede aanvulling zijn. De Valk Wekerom kan in haar rantsoenen kijken welke verteringsfracties nodig zijn en daarmee de juiste aanvulling berekenen. Indien nodig maken we een mengsel van verschillende producten.

 

Voor meer informatie of tips kunt u contact opnemen met onze specialisten!