De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Tips om eigengeteeld eiwit beter te benutten

ZOMERSTALVOEREN NAJAARSGRAS ZORGT VOOR BESPARING OP EIWITRIJK KRACHTVOER

 

Vers najaarsgras bevat veel hoogwaardige eiwitten. Met de huidige wetgeving wordt het steeds belangrijker om die te benutten. De smakelijkheid van vers najaarsgras is een aandachtspunt evenals het hoge aandeel onbestendig eiwit en het daardoor hoge ureum in de melk. Door middel van zomerstalvoeren is de opname beter. Verder moet het rantsoen aangepast worden en is het gezegde ‘de pens voeren in plaats van de koe’ het geheim om dit eiwit om te zetten naar melkeiwit. Hierdoor kan bespaard worden op eiwitrijk krachtvoer.

De overmaat van onbestendig eiwit, verminderde conservering en mindere smaak door lagere suikergehalte zorgen voor een lagere opname en een matige benutting van ingekuild najaarsgras. Bovendien geeft een najaarskuil een hoger risico op boterzuurkiemen. Zomerstalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige WDVE-FEB-verhouding. In vers gras worden conserveringsverliezen vermeden en is de eiwitbenutting hoger dan bij ingekuild najaarsgras. Belangrijk om te vermelden is de hogere opname van vers gras ten opzichte van ingekuild herfstgras.

 

Ureum of melkeiwit
Het succes van vers gras voeren zit hem in het goed benutten van het eiwit. Een rantsoen dat niet goed is afgestemd op vers gras zorgt voor een hoger melkureum. Vers gras in het najaar kenmerkt zich door meer onbestendig eiwit en weinig suikers. Deze twee samen vertalen zich naar een hoge FEB en lage WDVE. Onbestendig eiwit kan een koe zelf niet verteren, maar moet door de pensbacteriën worden omgezet in microbieel eiwit. Dit microbiële eiwit kan de koe wel opnemen in de darm en bevat zeer hoogwaardige bouwstoffen voor melkeiwit. Deze pensbacteriën zijn dus essentieel. Maar ze zijn ook heel gevoelig voor pH schommelingen en voor de verhouding eiwit en energie. Bij te veel eiwit gaan deze bacteriën

 

Pensverzuring
De pensbacteriën zijn gevoelig voor pH schommelingen in de pens. Door het waslaagje om het gras wordt de afbraak in de pens vertraagd waardoor het gras rustig verteert. Wanneer gras gesneden of gekneusd wordt, is dit voordeel weg en kan er snel pensverzuring ontstaan. Daarom is het verstandig los hooi te verstrekken zodat de koe, als zij daar behoefte aan heeft, structuur op kan nemen. Ook hier is de juiste energieaanvulling van belang. Een onbestendige energiebron geeft namelijk kans op pensverzuring. Een product dat rustig afbreekt is daarom van belang. Geplette gerst is een heel mooie aanvulling om de pens van rustige energie te voorzien. In de krachtvoeders van De Valk Wekerom kan gestuurd worden met Structo tarwe, een grof gemalen product dat rustiger afbreekt in de pens. Met ons rantsoenprogramma kunnen we het pensmodel doorrekenen. Hierin wordt de afbraaksnelheid van het eiwit en energie in uw rantsoen inzichtelijk. We kunnen dan direct bepalen welk type aanvulling voor uw rantsoen nodig is.

MAAITIPS
– Maai op een stoppellengte van 8 cm. Hierdoor heeft gras een snelle hergroei en worden er geen mestresten meegenomen.
– Maai zonder kneuzer en voorkom beschadiging van het gras in de opraapwagen.
– Een perceel is optimaal te maaien tot 2.500 kg ds. Dit is rond de 23 centimeter gras.
– Creëer groeitrappen in de verschillende percelen zodat u een constant grasaanbod heeft. Indien een perceel gras te hoog is, sla dit dan over om te gaan kuilen. Belangrijk is om rekening te houden met het aantal hectares om te voeren en de hoeveelheid gras dat groeit.
– Probeer een droog gewas binnen te halen voor een betere opname en minder broei. Indien dit niet kan probeer dan kleinere hoeveelheden binnen te halen.
– Door het verse gras zo min mogelijk te mengen met het andere rantsoen blijft het complete rantsoen vers en zonder broei.
– Probeer bij uw keuze van het grasmengsel rekening te houden met de smakelijkheid van de rassen.

 

VOERTIPS
– Bij robotbedrijven is het belangrijk om het verse grasaanbod te verdelen over de dag. Anders bestaat de kans dat de loop op de robot minder wordt! Ook kan er gekozen worden voor structuurrijker gras om te maaien.
– Een rustige energiebron en voldoende buffer is belangrijk voor een stabiele pens ph.
– Voer geplette gerst (Gangbaar, VLOG en Biologisch beschikbaar bij De Valk Wekerom)

Meer weten?
Neem dan contact op met uw sectorspecialist bij De Valk Wekerom. Hij vertelt u graag de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf.

 

Contactpersonen Melkvee