De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Tips inzaaien vanggewas

Koud voorjaar heeft nu al gevolgen voor vanggewas

 

De verplichting voor het inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober op zand- en lössgronden vraagt dit jaar extra aandacht vanwege het tot nog toe koude en late voorjaar. Door de lage temperaturen zijn we dit jaar gemiddeld later met het inzaaien van de mais en komt de groei minder snel op gang. Hierdoor wordt oogsten voor 1 oktober steeds lastiger. Dit zorgt ervoor dat er serieus nagedacht moet worden over welk type vanggewas er ingezaaid moet worden. In veel gevallen hangt dit samen met het maisras wat er gekozen is, staat dit ras bekend om vroege of late rijpheid/oogst. (De verplichting geld niet voor biologische mais)

Om te voorkomen dat u in september mais moet oogsten welke nog niet voldoende rijp is, zal het advies veelal zijn, onderzaai. Dat wil zeggen een aantal weken na het inzaaien van de mais. Let op: u dient bij de gecombineerde opgave aan te geven wanneer u denkt het vanggewas te zaaien. Door dit juist in te vullen voorkomt u een eventuele boete/korting op uw toeslagrechten.

 

Een goed vanggewas welke na de oogst snel gaat groeien zorgt voor binding van de onbenutte stikstof in de bodem. Het vanggewas legt dit vast in het blad en in de wortels. Bij een mooie blad opbrengst kan dit na de winter geoogst worden  als ruwvoer. De stikstof in de wortels worden later afgebroken en dienen daarmee als stikstoflevering voor het nieuwe jaar. U kan ook het hele gewas inclusief blad op het land onderwerken. In alle gevallen zorgt u dat de stikstof in de kringloop van uw bedrijf blijft. Dit bespaart extra stikstof aankopen en zorgt voor een hogere mineralen efficiëntie.