De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Sturen in het rantsoen voor optimale benutting van weidegras

Het weideseizoen begint weer. Door vanaf april al te weiden worden de voederwaarden in het verse voorjaarsgras maximaal benut. Wel vereist dit de nodige
aanpassingen in het rantsoen omdat het verse voorjaarsgras heel andere voederwaarden heeft dan kuilgras.

 

Waar bij voorjaarsgras vaak aan veel eiwit wordt gedacht, hoeft dat niet per se zo te zijn. Sterker nog, in een mooi voorjaar met koude nachten en veel zon overdag zit er veel suiker in het gras, waardoor het melkureum zelfs kan dalen. Suikers zorgen voor energie voor de pensmicroben en daarmee verlagen ze de Fermenteerbare Eiwit Balans. Doordat de pensmicroben veel energie krijgen kunnen ze hard groeien. Dat is gunstig omdat de koe deze pensmicroben als bestendige eiwitbron gebruikt en zijn daarmee de basis voor melkeiwit.

 

Voldoende eiwit
Om dit proces goed te laten verlopen, is het wel van belang dat er zowel voldoende eiwit als voldoende energie in het rantsoen zit. Bij een zonnig voorjaar met veel suikerrijk gras, kan het dus
verstandig zijn om nog eiwit bij te voeren. Daarmee wordt de balans tussen eiwit en energie optimaal. Bij een nat voorjaar met minder zon bevat het gras veel onbestendig eiwit, het bijvoeren
van geplette gerst is dan een must. Het kunnen sturen in het rantsoen tussen een eiwit- en energierijk voer is dan ook bepalend voor de optimale benutting van weidegras.

 

Rustige vertering
Wat altijd geldt bij vers weidegras is dat er voldoende rust in het rantsoen gecreëerd wordt. Anders gaat het gras te snel door de pens heen en is de benutting te laag. Structuur in het basisrantsoen en een rustige brok zijn belangrijk. Door in de brok gebruik te maken van rustige grondstoffen en door te sturen op maalinstellingen kan De Valk Wekerom brokken en aanvullende mixen maken die een rustige vertering geven.

 

Doorberekenen
Laat uw voorlichter het rantsoen doorberekenen voor de start van het weideseizoen om zo goed mogelijk gebruik te maken van uw eigen geteelde gras.