De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Sorghum voor rundvee, het nieuwe gewas?

 
Over sorghum wordt de laatste tijd veel geschreven, het zou het gewas van de toekomst zijn en een heel goed alternatief voor snijmaïs bij rundvee zijn. Tevens is sorghum sinds 1 maart j.l. als gewascode 3519 beschikbaar op RVO.nl en niet langer als gras zoals in 2017. Dus sorghum is nu toegestaan om te telen als derde gewas naast gras en snijmaïs. Redenen voor ons om wat achtergrondinformatie op een rij te zetten. En dan zo veel als mogelijk in vergelijking met snijmaïs.
 
 
Beworteling
Sorghum is een gewas dat in plaats van snijmaïs geteeld kan worden. Doordat sorghum een dieper en daardoor intensiever wortelstelsel dan snijmaïs heeft kan het meer nutriënten opnemen vanuit de bodem en benutten voor groei. De wortels van sorghum zijn in staat om dichte lagen in de grond te doorwortelen en daardoor bodemverdichting op te heffen. Een harde onderlaag kan hiermee dus doorworteld worden.
 
Lagere vochtbehoefte
Vanwege de diepe en intensieve beworteling gaat sorghum efficiënt om met vocht, waardoor het minder snel last van droogte heeft dan snijmaïs (vochtbehoefte sorghum 120 – 140 liter per kilogram droge stof en 160 – 190 liter per kilogram droge stof bij snijmaïs). Op hoge gronden zou het dus de voorkeur boven snijmaïs hebben. Op lage gronden is het de vraag of sorghum het goed gaat doen.
 
Zaaitijdstip
De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is vrij koudegevoelig. Het advies is daarom pas te zaaien vanaf 15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden. Vanwege het kleine korreltje gebeurt dit vooralsnog met een bietenzaaimachine. De veredeling is volop bezig om de rassen nog geschikter te maken voor teelt onder Nederlandse omstandigheden.
 
Bemesting
Sorghum heeft een goede stikstofefficiëntie. Te veel bemesten kan lijden tot legering.
 
Onkruidbestrijding
Er is maar 1 onkruidbestrijdingsmiddel toegelaten waardoor een onkruidvrij perceel zeer belangrijk is. Dit ook mede vanwege de trage beginontwikkeling van de plant. Sorghum is minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmaïs.
 
Opbrengst en voederwaarde
Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild als snijmaïs. De opbrengst varieert tussen de 10 en 30 ton droge stof/ha en hoeft daarmee niet onder te doen voor snijmaïs. Het heeft de potentie om onder optimale omstandigheden veel CO2 vast te leggen en heeft daarmee een lagere carbon footprint dan snijmaïs. Het bindt meer koolstof uit de lucht en er spoelt minder nitraat uit naar het bodemwater in vergelijking met snijmaïs. De VEM en VEVI van sorghum is lager dan van snijmais. Dit wordt veroorzaakt door het lagere zetmeel gehalte en de lagere verteringscoëfficiënt van de droge stof mede door het hogere ruwe celstof gehalte. De structuurwaarde is duidelijk hoger. Het advies is om in deegrijpheid stadium te oogsten, waardoor het bestendig zetmeelgehalte wat lager uitkomt, maar de korreltjes wel kapot zijn. Ook het ruweiwitgehalte ligt hoger. Eurofins is bezig met de ontwikkeling van ijklijnen om de voederwaardering nog beter in zicht te krijgen. Het product is smakelijk en wordt in ieder geval goed opgenomen door koeien. Het kan ook prima naast snijmaïs gevoerd worden, waarbij het voor de nodige structuur kan zorgen. Ook met het tegelijk inkuilen met snijmaïs is inmiddels ervaring opgedaan.
 
Concluderend kunnen we zeggen dat sorghum in potentie voor hogere droogtegevoeliger gronden een goed alternatief voor snijmaïs kan zijn. Mocht u interesse hebben laat het ons dan weten.
 
Gert Kampert
nutritionist, Valkenier maart 2018