De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Risicospreiding door het houden van verschillende takken

LEGPLUIMVEE-, ZEUGEN,- VLEESVARKENS- EN VLEESVEEBEDRIJF FAMILIE HOOIJER

 

De familie Hooijer is van alle markten thuis. Ze houden leghennen, zeugen, vleesvarkens en vleesvee. Het vee wordt gehouden op twee verschillende locaties. Thuis, aan de Wekeromsedijk in Wekerom en op locatie aan de Barneveldseweg in Otterlo. Johan: “Ik heb allerlei verschillende takken. Dat heeft als nadeel dat je van elke tak iets moet weten en je altijd druk bent. Maar op deze manier kun je wel risico spreiden”.

 

Overname
Johan heeft de locatie thuis aan de Wekeromsedijk overgenomen van zijn ouders. Zijn vader is hier in 1970 begonnen met boeren. Johan heeft deze locatie rond 1995 overgenomen. Aan de Wekeromsedijk worden de zeugen gehouden. Johan: “Mijn vader hield hier vroeger 150 zeugen en ik nu 300. Met de zeugen ga ik niet meer verder uitbreiden, omdat ik hier geen opvolger voor heb.” De familie Hooijer heeft een tweede locatie aan de Barneveldseweg waar leghennen, vleesvarkens (gesloten bedrijf) en vleesvee wordt gehouden. Op deze locatie is Johan terecht gekomen via zijn stage. De eigenaren hadden geen kinderen en dus geen opvolger. De oude eigenaresse, inmiddels 92 jaar, woont nog steeds in haar eigen huis op het erf. Vroeger stond hier alleen een oud kippenhok en een oude varkensschuur. In de loop der jaren is er opgeknapt, verbouwd en bijgebouwd. Eerst werd de huidige varkensstal gebouwd, daarna de kippenstal en later de hellingstal voor het vleesvee. Twee jaar geleden is de pluimveestal ook nog eens verlengd en kunnen er nu 20.000 freiland leghennen gehouden worden in plaats van 12.000. De loods voor op het erf is laatst ook nog helemaal vernieuwd.

 

Huisverkoop
Vorig jaar is er een eierautomaat geplaatst aan de Barneveldseweg. Sinds kort liggen hier ook uien in voor de verkoop. In de winter worden er ook rookworsten en spek verkocht. Johan: “De verkoop van de eieren gaat heel goed. Sinds we zijn gestart is de verkoop van de eieren heel hard gestegen. Tijdens de zomerperiode komen er ook veel vakantiegangers langs om eieren te kopen.”

 

Duurzaamheid
Johan: “Twee jaar geleden hebben we zonnepanelen gelegd. Thuis hebben we al ongeveer 5 jaar een houtkachel en zijn we helemaal van het gas af. Het hout voor de kachel verzamelen we zelf. We hebben nog 8 hectare landbouwgrond (mais en grasland). Het snoeiafval van de houtwal om deze grond versnipperen we en gebruiken we voor de kachel. Zo werken we aan een stukje duurzaamheid.”

 

Het gezin en het bedrijf
De familie Hooijer bestaat uit Johan, Ciska en hun drie zonen Arjen, Robin en Stijn. Ze wonen aan de Wekeromsedijk waar 300 zeugen gehouden worden. Op de tweede locatie aan de Barneveldseweg telt het bedrijf 2.300 vleesvarkens, 20.000 freiland leghennen en 50 stuks vleesvee (zoogkoeien en stieren). Johan: “Het is van de laatste jaren dat we ‘s avonds eens buiten kunnen zitten en even “niks” kunnen doen. We zijn de laatste jaren altijd aan het bouwen geweest. We deden dit vaak ‘s avonds in eigen beheer. Op deze locatie hebben we nog wel flink uitgebreid, omdat onze oudste zoon Arjen waarschijnlijk op deze plek verder wil.” Arjen werkt nu nog buitenshuis maar helpt ‘s avonds en op zaterdag al mee. Ciska werkt ook mee in het bedrijf. Zij doet een gedeelte van de administratie en zorgt ervoor dat alles er om het huis netjes bij ligt. Ook heeft de familie Hooijer nog twee medewerkers in dienst die beiden een dag in de week meewerken.

 

Mestverwerking
De varkensmest gaat op bedrijfsniveau door een container heen. Daar wordt kippenmest aan toegevoegd. In de container zit een grote mixer die de twee soorten mest mixt en zorgt dat de mest nog net pompbaar blijft. Van deze mest gaan er per week twee vrachten naar CNC Moerdijk. De mest wordt gebruikt voor de champignonteelt. “Dit doe ik al een jaar of vijf. Het wordt gezien als bedrijfsverwerking. Het is prijstechnisch interessant en ik ben gegarandeerd van mijn mest af. Vorig jaar zat ik in dubio, omdat toen de hele mestmarkt zou omslaan. Achteraf ben ik blij dat ik de mestafzet wel heb vastgezet, omdat het nu erg prijzig is om je mest af te zetten. De hele landbouwsector is op het moment onzeker dus het is lastig om hierin keuzes te maken” zegt Johan.

 

Samenwerking
Johan: “Wij voeren vanaf mijn vaders tijd altijd al van De Valk Wekerom. We hechten veel waarde aan vaste en langdurige relaties. Dit geldt voor de inkoop van het voer maar ook voor de afzet van de varkens, de mest en de eieren. Ik heb destijds ook de samenwerking tussen de coöperaties Wekerom en De Valk meegemaakt. Tegen de samenwerking tussen ABZ De Samenwerking en De Valk Wekerom kijk ik dan ook positief aan. Ik denk dat het goed is dat er meer samengewerkt gaat worden omdat de veestapel op De Veluwe gaat krimpen”.

 

Piekbelastersregeling
Op het moment speelt er veel onzekerheid in de agrarische sector. Voor de piekbelastersregeling is Johan Hooijer nooit zo angstig geweest. “Ik ga gewoon door. Met de zeugen zal ik in de toekomst misschien een keer gaan stoppen, omdat dit heel intensief is. En het mooiste zou zijn als Arjen verder kan met het bedrijf aan de Barneveldseweg” zegt Johan.

 

Meerprijs
Jaren geleden heeft Johan Hooijer Beter Leven varkens gehouden. De afzet naar de slachterijen werd moeilijk en daarom is hij weer teruggegaan naar gangbaar. Johan: “Het is niet dat ik het niet
zie zitten om beter leven varkens te houden, maar ik heb het idee dat de slachterij en de consument uiteindelijk de meerprijs niet willen betalen.”

 

Geen klagen
“Ik heb allerlei verschillende takken. Dat heeft als nadeel dat je van elke tak iets moeten weten en je altijd druk bent. Maar op deze manier kun je wel risico spreiden. Vorig jaar was het met de varkens een heel lastig jaar, maar de eieren waren wel duur. Op die manier kon ik toch mijn rekeningen betalen. Nu gaat het dit jaar gelukkig weer beter met de varkens. Dus we hebben op dit moment gelukkig geen klagen.” zegt Johan. Ook heeft hij nog 30 schapen voor de hobby en thuis nog wat koeien staan die moeten kalven. Er is dus altijd iets te doen.