De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Nevedi neemt medeverantwoordelijkheid in aanpak tot behoud derogatie

Nevedi neemt medeverantwoordelijkheid in aanpak tot behoud derogatie
 
18/11/2016 – Na intensief overleg afgelopen weken is een akkoord bereikt over fosfaatreductie in de melkveehouderij. Staatssecretaris Van Dam stuurde hierover een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast verstuurden betrokken organisaties hierover een gezamenlijke persverklaring. Het doel is behoud van de derogatie in 2017. Er moet in 2017 minimaal 6,6 miljoen kilogram fosfaatreductie worden gerealiseerd door de veehouderij. Als belangrijke partner voor de melkveehouder in de keten heeft de diervoedersector haar verantwoordelijkheid genomen en zal zij actief participeren in het gezamenlijke traject van fosfaatreductie.
 
Voerspoor
Via aanscherping van het voerspoor kan Nevedi als collectief met circa 1,7 miljoen kilogram fosfaat bijdragen aan de totale reductiedoelstelling. Nevedi wil dat realiseren door in 2017 in te zetten op gemiddeld maximaal 4,3 gram bruto fosfor per kilogram mengvoer of het gebruik van een P/RE verhoudingsgetal van 2,2. Dit verhoudingsgetal is ten opzichte van het huidige voerspoor met 0,1 aangescherpt.
 
Monitoring
Om de ontwikkelingen in 2017 goed te kunnen bewaken, zullen de inspanningen van alle partijen op maandbasis worden gemonitord. Voor Nevedi betekent dit dat alle leveranciers van mengvoeders voor melkvee op maandbasis hun productiecijfers en bijbehorende bruto fosforgehalten zullen doorgeven. Op die manier worden ontwikkelingen in de uitvoering van het gehele plan van aanpak tot fosfaatreductie nauwgezet gevolgd.
 
Aanvullende inspanning
Mengvoer is een onderdeel van het totale rantsoen. Daarom zal aanvullend op de gemaakte afspraken in het voerspoor – in samenspraak tussen melkveehouders, zuivelverwerkers en leveranciers van zowel mengvoer als andere voedermiddelen – worden onderzocht of verdere fosfaatreductie op basis van het totaal voerrantsoen mogelijk is.
 
Nevedi vertrouwt erop dat er een gezonde basis ligt voor behoud van derogatie. Via de bijdrage van het voerspoor, het fosfaatreductieplan van de zuivelindustrie, de stoppersregeling via de banken en de invoering van de fosfaatwetgeving door EZ en Tweede en Eerste Kamer.