De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Melkproductie en rantsoen zorgen samen voor efficiëntie

KRINGLOOPWIJZER EEN UNIEK INSTRUMENT BINNEN DE MELKVEESECTOR

 

Het lijkt nog een eind weg, maar voor een goed resultaat begint de kringloopwijzer nu al. Met het rantsoen kunnen namelijk veel keuzes worden gemaakt om te sturen op stikstof, fosfaat en CO2 efficiëntie. Iedereen heeft zijn eigen belang bij een goede Kringloopwijzer. De een doet mee met PlanetProof en heeft daarmee direct voordeel in zijn melkgeld. De ander kijkt vooral naar het besparen van mestafvoerkosten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

De Kringloopwijzer brengt alle mineraalstromen van uw bedrijf in beeld. Een uniek instrument binnen de melkveesector. Je moet immers eerst weten welke mineraalstromen er zijn en waar de verliezen zijn om aan vooruitgang te kunnen werken. Het efficiënt omgaan met mineralen moet niet enkel als een verplichting worden gezien, maar als een middel om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Minder verliezen betekent namelijk dat er minder verloren gaat vanuit de mineralenkringloop op uw bedrijf.

Melk met veel eiwit

De Kringloopwijzer kijkt terug naar het afgelopen jaar. Dat betekent dat de keuzes die u nu maakt invloed hebben op het resultaat van de Kringloopwijzer straks. Welke keuze moet u maken? Heel simpel begint dit bij het basisprincipe van de kringloop:

 

Efficiëntie = output / input

 

Er kan dus aan twee kanten gestuurd worden. Wat gaat eruit (output)? En wat gaat erin (input)? De hoogste efficiëntie haalt u bij de hoogste output van stikstof en fosfor. Een hoge melkproductie is daarbij van belang. Immers elke kg melk die u aflevert, zorgt voor een gram fosfor die u aflevert. Uw exacte fosforgehalte in de melk wordt op uw melkleverantie weergegeven. Het stikstofgehalte is een combinatie van eiwitpercentage en kg melk. Een hoog vetpercentage levert u in de Kringloopwijzer weinig voordeel op. Vet bevat immers geen mineralen zoals stikstof en fosfor, terwijl de koe wel extra voer moet vreten om al dat vet te produceren. Voer waar stikstof en fosfor in zit. Een hoog vetpercentage is daarom niet gunstig voor de kringloopwijzer. Samenvattend, de optimale melkproductie is veel melk, met een vet- en eiwitpercentage die zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

Zetmeel voor extra benutting

Daarnaast kan natuurlijk ook aan de inputkant gestuurd worden. Aan de inputkant is de vuistregel om zo veel mogelijk VEM te voeren, met zo weinig mogelijk eiwit en fosfor. Van VEM kan de koe immers melk maken. Dat lijkt heel makkelijk, maar is het niet. Eiwit en fosfor zijn essentiële elementen voor de koe en kunnen niet zomaar weggelaten worden. Besparen kan alleen door heel gericht te kijken waar de verliezen zijn. Eiwit voeren we teveel als het ureum in de melk te hoog is. Een ureum rond de 20 geldt als een streefwaarde waarbij het eiwit goed benut wordt, maar de koe niet tekort komt. Als het ureum hoger wordt, zijn er verliezen. Het gevoerde eiwit wordt dan door de koe niet gebruikt. Zeker als er een kuil met veel onbestendig eiwit of vers gras gevoerd wordt, kan dit worden voorkomen. In deze situaties kan de benutting verhoogd worden door veel rustig zetmeel te voeren., zoals geplette gerst. Hiermee wordt de verhouding VEM en eiwit verbeterd en kan de koe het gevoerde eiwit beter benutten. Fosfor verlagen is kritisch. Te weinig fosfor voeren is namelijk niet altijd direct zichtbaar, maar kan op de langere termijn wel gezondheidsproblemen opleveren. Hierbij moet vooral gekeken worden naar het lactatie stadium. Verse koeien die veel melk geven moeten voldoende fosfor krijgen. Later in de lactatie kan het fosfor in het rantsoen behoorlijk zakken. Een rantsoenberekening met geanalyseerde kuilen op fosfor zijn daarbij onmisbaar om dit goed in kaart te kunnen brengen.

Voer met laag CO2

Een ander element waar veel over gesproken wordt als het om duurzaamheid gaat (maar voor de melkveehouder wellicht minder interessant) is de CO2 footprint. Toch wordt deze belangrijk en zijn er concepten zoals PlanetProof waarin dit wordt meegenomen. De CO2 footprint is deels afhankelijk van het energieverbruik op uw bedrijf. Maar voor een groot deel ook afhankelijk van het type krachtvoer dat u aankoopt. Bij het verbouwen van grondstoffen komt namelijk CO2 vrij, dat erg verschillend is per grondstof. Zo zorgt met name soja voor veel CO2. Wilt u de CO2 footprint van uw melk omlaag brengen? Bespreek dit dan met uw voorlichter. Per voersoort hebben wij de CO2 footprint in beeld en we kunnen er ook op sturen. Belangrijk is wel om dit nu al op te pakken, omdat het hele jaar meetelt.