De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Mededeling Raad van Commissarissen

Aan de leden/klanten van Coöperatie “De Valk Wekerom” UA,
Medio september heeft onze algemeen directeur Bart Eggink ons als Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn wens om zijn dienstverband in goed overleg te beëindigen. Hierbij werd door hem benadrukt dat de overwegingen om te stoppen van zuiver persoonlijke aard zijn geweest. Wij hadden dit niet verwacht, we betreuren zijn besluit, maar hebben besloten zijn wens te respecteren.
 Lees meer