De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Maag- en darmdraaiingen bij varkens

Bij zowel zeugen als vleesvarkens komen wel eens draaiingen van maag, darm, milt en lever voor. Deze zogeheten torsie (slag in de darm) is vaak het gevolg van sterke beweeglijkheid in het maagdarmkanaal.

 

Bij een maagkanteling draait de milt vaak mee. Dieren kunnen daardoor last krijgen van gasvorming en een opgeblazen gevoel. Bovendien kunnen er inwendige weefselscheuringen en bloedingen optreden. Veelal met een risico op uitval.

 

Dragende zeugen
Maag- en darmdraaiingen treden voornamelijk op na het vreten, met name na het schrokken of het drinken van grote hoeveelheden koud drinkwater, dus bij een overvolle maag en bij uitgesteld vreten. Maagtorsie gaat veelal gepaard met afknelling van bloedvaten waardoor de kans op acute sterfte bestaat. Maag- en darmtorsies komen verhoudingsgewijs het meest voor bij dragende zeugen. Door een draaiing worden het darmkanaal en bloedvaten afgekneld of beschadigd.

 

Invloedsfactoren
• Stress als gevolg van bezettingsgraad, nieuwe hokrangorde na uitlaten en het stalklimaat.
• Erfelijke aanleg, snelle groeiers met relatief weinig vetaanzet lijken gevoeliger.
• Voeding: deeltjesgrootte, structuur, beschikbaarheid (ad lib versus beperkte voedering).
• Beschikbaarheid en temperatuur van het drinkwater.

 

Maagtorsie/kanteling voorkomen
Qua voeding zet De Valk Wekerom in op het opnemen van grove structuurcomponenten. Deze zorgen voor een verlaging van de risico’s op bijvoorbeeld maagzweren en een verzadigingseffect. Dit heeft een positieve invloed op de algehele darmgezondheid. Hiermee sturen we ook middels de zogeheten fermenteerbare koolhydraten die op maagdarmstoornissen een preventief effect hebben. Ook met de zuurbindende waarde van de grondstoffen wordt rekening gehouden. Aanzuren helpt dus om het risico op het ontstaan van maag- en darmdraaiingen te verminderen. Het verstrekken van minder koud water met behulp van een buffervat werkt ook preventief.

 

Samengevat
Om darm- en maagdraaiingen te voorkomen stuurt De Valk Wekerom op darmgezondheid. Dat doen we met zowel grondstofkeuze, diverse maalfijnheden (grove com – ponenten) als ook met de inzet van zure bestanddelen, zoals CCM of organische zuren. De best passende inzet kunt u afstemmen met uw buitendienstmedewerker.