De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

‘Koppelduur verlengen tot 110 weken is ook duurzamer’

Is het verlengen van de koppelduur van 100 naar 110 weken duurzaam of niet? En helpt het de financiële resultaten te verbeteren? Deze vragen hielden Frank de Ronde, eigenaar van Happy Chicken Farm, al langer bezig. Samen met IT-specialist en analyticus Vincent Beijer is hier uitgebreid aan gerekend en uiteindelijk is besloten om dit voor zijn bedrijf in een strategie te verwerken.

 

Happy Chicken Farm telt circa 250.000 leghennen verdeeld over twaalf stallen en zeven locaties. Frank en Amanda de Ronde runnen het pluimveebedrijf samen met hun medewerkers. Een aantal jaren geleden werd er gaandeweg overgeschakeld op het witte legras Dekalb White. Een ras met een fokkerijdoelstelling van 500 eieren per opgehokte hen in 100 weken leeftijd.

 

Complexe rekensom
Draagt langer dan 100 weken aanhouden zonder ruien bij aan het resultaat of niet? Volgens Frank de Ronde spelen daarbij veel factoren een rol. “Denk onder andere aan technische resultaten, kwaliteit van de eieren, eierprijzen, diergezondheid, leegstand, schoonmaak- en de opzetkosten van een nieuw koppel. IT-specialist en analyticus Vincent Beijer heeft met bepaalde uitgangspunten en aannames uitgerekend wat uiteindelijk de voordelen zijn van het verlengen van de koppelduur naar 110 weken. Dit heeft hij gedaan door de resultaten van alle koppels te extrapoleren over 10 jaar. Gelet op de omvang van het pluimveebedrijf en het aantal koppels is dat een complexe rekensom.”

 

Voerwinst

In het onderstaande overzicht is de berekening te zien van de extra voerwinst met een aantal aannames voor een periode van 10 jaar. Conclusie: Het aantal rondes wordt beperkt en de totale voerwinst stijgt met 9% voor VU (vrije uitloop).

 

 

                                   

* De extra voerwinst met een aantal aannames voor een periode van 10 jaar. Groene cellen zijn input en de oranje cellen zijn berekende waardes.

 

Ook financieel interessant
Frank de Ronde: “Voor ons bedrijf betekent een verlengde koppelduur naar 110 weken een substantiële verbetering van het financiële resultaat. Het verbeterde rendement komt vooral voort uit de reductie van het aantal koppelwisselingen gecombineerd met de extra voerwinst van de periode na 100 weken. Een reductie van het aantal koppelwisselingen over een periode van 10 jaar leidt tot minder leegstand en minder vaak een aanloopfase moeten doorlopen met geringe inkomsten. Een belangrijke uitdaging is vooral het beperken van de uitval, het legpercentage tot het eind overeind houden en zorgen voor een goede kwaliteit. Zo is de 110 weken ambitie voor de witte leghennen ontstaan.”

 

Wekelijkse rapportages
Zzp’er Vincent Beijer verzorgt voor Frank de Ronde al langer wekelijks de technische- en financiële rapportages. Deze unieke set rapportages is uitgebreid met de verlengde koppelduur rapportages zodat er wekelijks gevolgd kan worden of de beoogde resultaten afgezet tegen de 110 weken norm ook daadwerkelijk gehaald worden en waar er eventueel moet worden bijgestuurd. De 100 weken norm voor Dekalb White is door Vincent Beijer opgerekt tot 110 weken. Alle Dekalb White koppels van De Ronde worden sinds midden 2021 gerapporteerd tegen de 110 weken norm. Vincent Beijer: “De resultaten, de dingen die goed, maar ook die fout gaan, bespreek ik met Frank. Ik houd hem als het ware elke week een spiegel voor.” Frank de Ronde: “Door de inzet van Vincent heb ik in korte tijd vijf procent extra voerwinst weten te behalen, omdat ik veel sneller kan schakelen.”

 

* Dit zijn de technische presentaties van stal 1 in Hooghalen in de laatste weken voordat de hennen naar de slacht gingen.

 

Enthousiast
Ook buitendienstmedewerker Gijsbert Thomassen van De Valk Wekerom krijgt de wekelijkse rapportages toegestuurd per e-mail. Die bespreekt hij met Frank de Ronde en Vincent Beijer.

 

De rapportages vormen ook de basis voor het overleg met de nutritionist van De Valk Wekerom. De buitendienstmedewerker: “Als er bijvoorbeeld sprake is van een daling van de voeropname of de legopbrengst, kijken we naar de oorzaken en gaan op zoek naar een oplossing. Dat is de kracht van data. Maar data mag nooit als een vervanging worden gezien voor de ogen en oren van een pluimveehouder in een stal. Het is altijd plus plus.”

 

Frank de Ronde is enthousiast over de eerste resultaten van het verlengen van de periode waarin een koppel in een stal zit. “In Hooghalen zitten we nu op 511 eieren bij 102 weken. Dat is boven de norm die voor Dekalb White leghennen wordt gehanteerd: 481 eieren bij 100 weken. Onze verwachting is dat 528 eieren bij 110 weken haalbaar moet zijn. Oké, dat is nu nog theoretisch, maar toch. En weet je, die strategie past ook heel goed in de discussie over duurzaamheid, want ook dat aspect vinden we erg belangrijk in onze bedrijfsvoering. Het verlengen van de koppelduur betekent namelijk automatisch dat er over een langere periode minder leghennen opgezet hoeven te worden.”