De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Klaar voor de toekomst met gemengd bedrijf

LEGPLUIMVEE-, MELKVEE- EN AKKERBOUWBEDRIJF MTS. H. EN E. BRINK

 

Henk Brink en zijn zoon Erwin zijn samen met hun medewerkers dagelijks bezig met het verzorgen van de leghennen, melkkoeien en het land. Ook dragen zij graag hun steentje bij om de kloof tussen de regering, de burger en de praktijk zo klein mogelijk te maken. De familie Brink wil ook graag in de toekomst door met hun gemengd bedrijf. Henk: “Het risico van een gemengd bedrijf is dat je je aandacht en kennis over verschillende vlakken moet verdelen. Maar dat is tegelijkertijd ook weer een zekerheid. Onze werknemers helpen ons hier ook fantastisch bij!”

 

Ontstaan
De grootouders van Henk zijn ruim 100 jaar geleden begonnen op gedeeltelijk ontgonnen grond buiten Zwiggelte. Rond 1975 hebben Henk en zijn broer het bedrijf samen overgenomen van hun ouders. Het bedrijf was toen 15 hectare groot. Henk: “Toen ik 15 jaar was ben ik gestopt met school en samen met mijn broer boer geworden”. De reden dat de beide broers zo jong al zijn begonnen op de boerderij is dat hun vader al vroeg is komen te overlijden. Vanaf 1963 heeft hun moeder de boerderij alleen verder gerund. Hierdoor hebben Henk en zijn broer de boerderij later kunnen overnemen. Zij zijn begonnen met 125 melkkoeien. Het bedrijf was inmiddels gegroeid naar 22 hectare. De kippenstal is 25 jaar geleden bijgebouwd. “We zijn begonnen met een traditionele beunstal voor 10.000 scharrelkippen. De stal is daarna nog meerdere keren vergroot en er is een wintergarten bij gekomen” vertelt Erwin. In 2016 is de stal omgebouwd naar volièrehuisvesting. Vandaag de dag worden er nog steeds 48.000 kippen gehouden. Henk: “Wij hebben een vrij brede stal. Toen wij de stal bouwden was dit vrij uniek. Later kwam de eis dat 50% van de staloppervlakte wintergarten moest zijn. Dus toen moesten we de stal weer ombouwen. Het bouwen van de stal en de verschillende verbouwingen hebben we zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan.”

 

Splitsing bedrijven
“In 2000 is er een nieuwe melkveestal geplaatst. We hebben de hele inventaris overgenomen van een bedrijf dat is opgekocht voor het bouwen van de Blauwestad in Groningen” vertelt Henk. In 2010 is het bedrijf opgesplitst. Henk en Erwin zijn samen in maatschap gegaan en Henk zijn broer met zijn eigen zoons. De melkveestal werd na de splitsing eigendom van de broer en neven van Henk en Erwin. In 2013 hebben ze zelf een nieuwe melkveestal gebouwd. Erwin: “Toen mijn vader en mijn oom het bedrijf opsplitsten, heeft mijn oom de koeien overgenomen omdat hij bij de melkveestal woonde. De akkerbouw is in tweeën gedeeld en wij zijn verdergegaan met de kippen. Ruim twee jaar later zijn we op onze huidige locatie gaan melken”. Erwin en zijn vriendin Ellen wonen bij de nieuwe melkveestal. Henk en zijn vrouw Gea wonen bij de pluimveestal. De bedrijven staan naast elkaar.

 

Akkerbouw
In totaal bestaat het bedrijf uit 135 hectare grond. Dit is voor zowel de kippen als de koeien. Het voer voor de koeien wordt er verbouwd, maar ook aardappels, suikerbieten en CCM-mais. Het landwerk wordt voornamelijk gedaan door medewerker Marco. Hij is al ruim 25 jaar in dienst bij de familie Brink. Ook onderhoudt Marco de machines.

 

Leghennen
Henk: “Onze kippen voldoen aan het 2 sterren Beter Leven Keurmerk. Ook doen we mee aan het Blije Kip Eieren concept van onze eierhandelaar Gebr. van Beek”. Aan het Blije Kip Eieren concept zitten een aantal extra eisen zoals groene stroom. Familie Brink heeft daarom ook op alle daken zonnepanelen liggen. Ook laten zij de kippen steeds ouder worden. De huidige koppel zal naar verwachting blijven tot 86 weken.

 

De hennen komen de laatste jaren altijd van Ter Heerdt. De volgende ronde gaan er voor het eerste witte kippen opgezet worden. De familie Brink heeft Melwin in dienst voor het verzorgen van de kippen. Het is een bewuste en goede keuze geweest om één iemand vast op de kippen te zetten. “Het is fijn dat Melwin er kort op zit. We hebben een scherpe voeropname en een bovengemiddeld aantal eieren. De weekenden, maar ook de dagelijkse laatste ronde doen we vaak zelf. Maar verder loop ik voornamelijk bij de koeien” vertelt Erwin.

 

Ammoniak
“We hebben ons aangemeld om de roosters in de koeienstal te besproeien met magnesium” vertelt Henk. Deze manier van werken zou 50% ammoniakreductie geven. Dit zijn zaken waar de familie Brink zich mee bezighoudt. Er liggen nu ook al emissievrije roosters in de stal. Nu wordt de magnesium handmatig toegevoegd bij het mixen van de mest. Maar met de nieuwe manier van werken willen ze dat er door middel van een ringleiding elk uur magnesium wordt gesproeid over de roosters. Het magnesium zou ook moeten helpen voor een betere beworteling van de gewassen.

 

Huisverkoop
De familie Brink verkoopt eieren aan huis. “Tijdens de corona kocht de consument steeds vaker rechtstreeks van de boer” concludeert Henk. Erwin: “Er zitten hier in de buurt veel vakantieparken, daardoor komen er veel toeristen langs die dan even de tijd nemen om de kippen te bewonderen. Als het een niet al te warme dag is loopt er een grote groep kippen buiten, dat is ook echt een prachtig gezicht”. Henk: “Als boer zijnde kan je soms je vraagtekens hebben bij het naar buiten doen van de kippen in verband met ziektes, maar we zien dat het bij de maatschappij veel goeds doet”. “We krijgen veel complimenten over de smaak van onze eieren. Onze klanten proeven ook wanneer we zelf leeg staan en even andere eieren verkopen. De goede smaak van het ei wordt mede bepaald door het voer” zegt Erwin.

 

Voer
De familie Brink en De Valk Wekerom werken al een lange tijd samen. “Het voer moet goed zijn maar het valt en staat ook met het contact met de buitendienstman en de rest van het bedrijf” zijn Henk en Erwin het met elkaar eens. Erwin: “Wij hebben De Valk Wekerom leren kennen via Harry van Doorn (ook legpluimveespecialist bij De Valk Wekerom). Inmiddels komt Gijsbert hier en ook dat bevalt weer super”. De Valk Wekerom kenmerkt zich met korte lijnen, wat Henk en Erwin beide beamen. De familie Brink heeft ook met andere bedrijven waar ze mee samenwerken  langdurige relaties.

 

Natuur
Op het bedrijf wordt er ook aan weidevogelbeheer gedaan. Al voordat dit gevraagd werd van de melkfabriek, waren ze hier actief mee bezig. Erwin: “Als wij gaan maaien zijn we altijd alert op jonge reeën en kievitsnesten”. Ook heeft de familie Brink zelf nog een stukje natuur gekocht van 6,5 hectare. Dit stukje natuur grenst aan hun eigen percelen.

 

Toekomst
Henk: “We hebben een prachtig, gemengd bedrijf met goede aantallen dieren wat klaar is voor de toekomst. Alleen de regelgevingen zouden problemen kunnen geven”. Waarop Erwin aanhaakt: “We proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen en constant mee te bewegen. Bij de koeien hebben we nu bijvoorbeeld andere halsbanden met koeherkenning, zodat we er nog korter op kunnen zitten. “In de toekomst wordt grond ook steeds belangrijker. We hebben nu zo’n 135 hectare grond om ons bedrijf heen liggen. We hebben wel eens discussie gevoerd of we de akkerbouw weg moeten doen en meer eigen graan moeten gaan verbouwen. We hebben hier tot nog toe nog niets mee gedaan, omdat we dan eerst moeten investeren en het arbeid technisch ook rond moeten krijgen. Maar de ruimte zou er eventueel wel zijn” zegt Henk. De familie denkt op dit moment na over een bedrijfsovername. Henk: “Het is de bedoeling dat Erwin het straks helemaal gaat overnemen”.

 

Wel zijn er zorgen om de kloof tussen de regering, de burger en de praktijk. De familie Brink stelt hun bedrijf regelmatig open voor burgers en collega’s. Henk snapt dat de burger bij mooi fietsweer de koeien graag buiten ziet maar voegt daar gelijk aan toe: “Onze koeien hoeven niet buiten te staan in de extreme hitte of bij nat weer, maar staan altijd in een mooie stal met koematrassen, emissiearme roosters, koeborstels en voldoende water en goed voer. Dat is de afweging die je als boer moet maken”.