De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

KIP van ORANJE, de boer aan het roer

Heeft Coöperatie “De Valk Wekerom” een nieuwe grondstof ontdekt voor pluimvee? Binnenkort oranje kip of eieren in de stal en supermarkt? Nee, zeker niet!
 
De letters KIP staan voor Kip Innovatie Platform.  Een nieuw, onafhankelijk platform voor de primaire pluimveesector. Vanuit dit platform worden nieuwe initiatieven ontwikkeld door middel van samenwerking in de  pluimveeketen. Innovatie door co-creatie;  een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op én het resultaat van het proces of product wat moet leiden tot betere (ook financiële) resultaten én meer waardering!
 
De Nederlandse pluimveesector, zowel de leg- als vleessector, staat bekend als een zeer innovatieve sector. Zowel vanuit de pluimveehouders zelf als vanuit de periferie komen regelmatig nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan een eigen ei- of pluimveevleesconcept, ideeën over nieuwe huisvestingssystemen voor leghennen of een energieneutraal stalconcept. Belangrijk hierbij is dat waardevolle innovaties meer aandacht krijgen en dat de waarde van deze innovaties worden vertaald naar een verdienmodel voor de primaire sector.
 
Coöperatie “De Valk Wekerom” heeft bewust contact gezocht met de initiatiefnemer van dit platform, Albert Hoekerswever. Ook binnen het relatiebestand van onze coöperatie zijn diverse pluimveebedrijven bezig met het ontwikkelen en verkopen van hun eigen concepten. Deze innovatieve pluimveehouders vinden eigen regie over de afzet en verdere ontwikkeling van hun bedrijf belangrijk. Binnen concepten vanuit de slachterijen/supermarkten is de bewegingsvrijheid minder geworden en wordt de ontwikkelingsruimte ingeperkt. Voor een deel van onze relaties, en daarmee ook voor ons als coöperatie, is het dóórontwikkelen en vermarkten van “Boerenconcepten” van levensbelang voor het eigen bedrijf en het gezinsinkomen. Hierbij kan de missie van Kip van Oranje een belangrijke bijdrage leveren door het verbinden van mensen, het delen van kennis met elkaar, door data-sharing, het combineren van innovaties en het van elkaar leren en samen verder komen. Dit volgens de filosofie dat de boer weer meer aan het roer moet komen. Want bij hard werken, aan alle eisen voldoen, hoogwaardig vlees en eieren leveren, hoort ook een passende beloning. Samenwerking door de hele keten met een juiste en eerlijke margeverdeling.
 
VIV EUROPE 2018
Van 20 t/m 22 juni vindt de  VIV EUROPE 2018 plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Centraal thema van deze VIV is “Sharing data, better poultry”. De Vakbeurs Intensieve Veehouderij 2018 richt zich op de trends en innovaties van de komende jaren en biedt ook ruim baan aan “boerenconcepten”. Daarom is besloten dat Kip van Oranje zich mag presenteren in de eerste hal – de entree. Ook de VIV is net als Kip van Oranje van mening dat de pluimveehouder weer meer centraal moet komen te staan. De periferie en pluimveehouders hebben elkaar nodig en het is belangrijk dat toeleverende bedrijven  ten dienste staan van de boer – niet andersom! Daarom moet de pluimveeketen de innovatieve ondernemer koesteren.
 
De presentatie van Kip van Oranje zal in samenwerking gaan met een aantal pluimveebedrijven die een samenwerking hiervoor zijn aangegaan met dit platform. Eén van onze relaties, Marc en Annet ten Velde uit Albergen, zullen zich hier presenteren. Zij produceren met hun pluimveebedrijf Veldhoeve Kip.nl, via een pluimveeketen in eigen beheer, een langzaam groeiend en antibiotica-vrij vleeskuiken genaamd “De Twentse Blauwe”. Hierbij worden ambacht en innovatie duurzaam gecombineerd.  Afzet vindt plaats aan horeca, poeliers en slagerijen, maar ook rechtstreeks aan consumenten. Als extra visitekaartje mag gemeld worden dat deze kip wordt verwerkt in de Twentse Boerenkipsalade van Johma Salades uit Losser.