De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Hoe deden mais en sorghum het in 2018?

Terugblik op ruwvoerseizoen

 

Het groeiseizoen van 2018 kenmerkt zich als een lange droge en warme zomer. Er werd één grassnede minder geoogst. De kwaliteit van de graskuilen is over het algemeen heel goed te noemen. Maiskuilen zijn wisselend van kwaliteit.

 

 

 

 

Van snijmais was de opbrengst dit jaar gemiddeld 30% minder, met een extreem grote variatie in voederwaarde. Enerzijds zijn er kuilen met een laag zetmeelgehalte. Dit komt vooral doordat mais vroeg geoogst is. Als gevolg van gebrek aan vocht is de kolfzetting niet tot stand gekomen. Het droge stof gehalte van deze kuilen is laag. De suiker bevindt zich dan voornamelijk nog in de plantsappen en is nog niet omgezet in zetmeel. Deze suiker is tijdens het inkuilproces wel weer grotendeels omgezet in melkzuur. Desondanks is het suikergehalte van deze kuilen naar verhouding hoog.  Anderzijds zijn er maispercelen die wat later geoogst zijn en die een hoger droge stof gehalte hebben. Die kuilen bevatten nog redelijk wat zetmeel. Maar over het algemeen bevat de snijmais gemiddeld minder zetmeel. Het rantsoen dient hiervoor aangepast te worden. Overleg met uw buitendienstman wat de mogelijkheden zijn.

 

Sorghum

Dit jaar heeft een aantal klanten van De Valk Wekerom voor het eerst sorghum geteeld. Dit gewas werd, als gevolg van de koudegevoeligheid, in de tweede helft van mei gezaaid. De ervaring leert dat de beginontwikkeling van het gewas traag is. Het is dus zaak om het onkruid en eventueel vraat goed in de gaten te houden. Het gewas is smakelijk en ook kraaien lusten het graag. Voor de onkruidbestrijding zijn er komend seizoen meerdere bestrijdingsmiddelen beschikbaar en toegelaten. Sorghum heeft minder te lijden gehad van de droogte dan mais. Dit komt door een betere en diepere beworteling. Het advies is om het gewas op de hogere percelen te verbouwen. Indien de bodemtemperatuur en de weersverwachting goed zijn, kan het inzaaimoment naar de eerste helft mei verplaatst worden.

Tabel
In bijgaande tabel zijn de analyseresultaten van de snijmais afkomstig van Eurofins van de afgelopen twee jaar uitgezet ten opzichte van de gemiddelde waardes van sorghumsilage van 2018. Van sorghum betreft dit steeds het ras Nutri Honey, dat vrijwel als enige dit jaar is gebruikt. Te zien is dat sorghum gemiddeld meer ruw eiwit en ruwe celstof en fors minder zetmeel bevat. Dit resulteert in een veel lagere VEM en VEVI. De structuurwaarde is veel hoger. Voorzichtig concluderend zou je kunnen zeggen dat sorghumsilage snijmais zeker niet kan vervangen, maar dat het wel als meer eiwithoudende ruwvoerbron en als structuurbron ernaast gevoerd kan worden. In de praktijk hopen we deze winter daar meer over te horen. De nieuwe sorghumrassen, die komend seizoen in de markt zullen komen, zouden theoretisch nogal wat meer zetmeel moeten kunnen bevatten. Of dit daadwerkelijk zo is, dat moeten we nog even afwachten.