De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Hitte stress of toch gezond melken?

De warme zomerdagen zijn er nu al en de zomermaanden zijn weer op komst. Voor melkvee is dit niet altijd een pretje. Melkkoeien produceren door hun grote lichaamsgewicht zelf een hoop warmte. Die lichaamswarmte moeten ze aan de omgeving kunnen afgeven. Bij warme temperaturen lukt  dat niet. Bij 21 graden ervaart een koe daardoor al hitte stress. Dit resulteert in pensverzuring, lagere weerstand, lagere vruchtbaarheid of lagere melkproductie.

 

We stimuleren koeien om zoveel mogelijk voer op te nemen, dit hebben ze immers nodig voor de energie en eiwit benutting. Alleen zorgt de fermentatie van voer in de pens voor veel warmte, waardoor de koe bij hittestress minder voer gaat opnemen. Vooral ruwvoer met veel ruwe celstof zorgt voor veel warmte, waardoor de koe vooral ruwvoer laat liggen. Blijft de krachtvoer opname wel op peil, dan raakt het rantsoen uit balans met risico op pensverzuring.

Lekkende darm

Als gevolg van de pensverzuring komen er onverteerde voedingsstoffen in de dikke darm, waardoor daar ook verzuring ontstaat. Dikke darmverzuring noemen we dat. Vaak is dit te zien aan dunne mest. Verzuring zorgt ervoor dat de darmwand beschadigd en er schadelijke stoffen in het bloed komen zoals Lipopolysaccharides (LPS). Hierdoor moet het immuunsysteem van de koe aan het werk, wat heel veel energie kost. De hoeveelheid energie die het immuunsysteem nodig heeft om deze LPS onschadelijk te maken komt overeen met 2,5 kg melkproductie. Energie die dus niet meer gebruikt kan worden met een lagere productie tot gevolg. Daarnaast mist de koe ook nog eens energie door een lagere voeropname bij hitte stress. Een 10% lagere voeropname kan al zo 4 kg melk productie daling geven.

 

Zomer rantsoen

Voorkomen van hitte stress en de gevolgen daarvan kunnen veel kosten besparen. Rantsoen aanpassingen is een belangrijke stap. Zorg dat u deze aanpassingen doorvoert voordat het warm weer wordt zodat ook de koe voorbereid is. Belangrijke aanpassingen zijn om de vertering te verschuiven van de pens naar de darm. Bestendig zetmeel, bestendige eiwitten en bestendige vetzuren.  Dit zorgt voor minder fermentatie en dus minder warmte voor de koe. Hierdoor blijft ze voldoende ruwvoer opnemen. Een verschuiving tot meer darmverteerbare producten voorkomt tevens dat bij een dip in de ruwvoeropname meteen pensverzuring optreed. Een andere aanpassing is een hogere dichtheid van het rantsoen zodat de koe met minder voer toch dezelfde energie en eiwitten binnen krijgt.

Gezond melken met De Valk Wekerom in de zomer

De Valk Wekerom kan van uw rantsoen exact in beeld brengen hoe dit in de koe verteerd. Hierdoor kan er ook geschoven worden naar een rantsoen ter preventie tegen hitte stress. Belangrijk is om daarom in de zomer hoogwaardig ruwvoer te voeren zoals graskuilen met een hoge VCOS en veel VEM en WDVE. Bij maiskuilen is een hoog bestendigzetmeel belangrijk. Ook met krachtvoeders kan er rekening gehouden worden. De Presto voerlijn van De Valk Wekerom heeft een hoge nutriënt dichtheid met veel bestendige energie en eiwitten. Daarnaast bevat de Presto voerlijn verschillende buffermineralen en gist die de pens en darm ondersteunen.

Naast rantsoen aanpassingen kunt u ook veel doen in de stal om hitte stress te voorkomenBekijk hier  onze flyer met tips om hitte stress te voorkomen.