De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Grip op uw data, grip op uw pluimveebedrijf

Bij het optimaliseren van het voer ontbreek het op het kantoor van De Valk Wekerom aan goede data van de resultaten van de leghennen. Vanaf kantoor gaat de bestelling naar de fabriek waar de kwalitatief hoogwaardige veevoeders worden gemaakt. De bulkauto brengt dit naar de klant, waar het vervolgens aan de kippen wordt gevoerd. Maar dan?

 

PoultryPlan
Zoals bekend hebben we bij De Valk Wekerom meerdere voersoorten. Maar hoe zinvol zou het zijn als er data is die aangeeft op welk voersoort uw hennen het beste scoren? Via uw legkalender
heeft u zicht op de resultaten van uw koppel hennen. Maar heeft uw koppel het beneden gemiddeld, gemiddeld of juist boven gemiddeld gedaan? Ook hier is data voor nodig om dit te kunnen vergelijken. Dat kan met het softwarepakket PoultryPlan. Kiest u voor PoultryPlan, dan kiest u voor grip op uw data en grip op uw bedrijf. Het is een softwarepakket dat alle relevante data binnen uw pluimveebedrijf inzichtelijk maakt. Één systeem dat de resultaten van uw leghennen zichtbaar maakt en vergelijkt met andere resultaten. En dat De Valk Wekerom in staat stelt het voer voor uw kippen eventueel aan te passen en te optimaliseren.

 

Duurzaam
De bedenkers achter PoultryPlan hebben als doel een nog duurzamere pluimveesector, waarbij gezondheid en welzijn van mens en dier voorop staan. Dit wordt bereikt doordat er sneller gehandeld kan worden en gestuurd kan worden op een beter resultaat. Oftewel een verbeterd rendement. PoultryPlan is door dit alles meer dan alleen een software- programma. Het is een werkwijze en een nieuwe spreektaal binnen uw pluimveebedrijf. Onthoud bij de aanschaf van PoultryPlan dat de resultaten vaak niet meteen zichtbaar zijn, maar dat de software een investering is. Meer informatie? Wilt u ook graag een account bij PoultryPlan? En wilt u ook uw stalgegevens duidelijk in beeld, zodat u ze kunt vergelijken met andere stalgegevens? Informeer dan bij uw adviseur naar de mogelijkheden en de kosten.

 

Voordelen

– Al uw stalgegevens op één plek bij elkaar

– U kunt uw stalgegevens (anoniem) vergelijken met die van andere pluimveebedrijven

– Meer grip op alle processen binnen uw bedrijf door middel van belangrijke managementinformatie

– Minder fout- en faalkosten

– Meer werkplezier door grotere tevredenheid

– Werken aan een nog duurzamere pluimveesector

– Het optimale pluimveevoer van De Valk Wekerom

– Een verbeterd rendement