De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

@Green voor lagere voerkosten

Coöperatie De Valk Wekerom introduceert een nieuwe manier om de voerkosten te verlagen: @Green. Dit innovatieve product verlaagt de voederconversie met gemiddeld 2 procent. In de praktijkproef gaf @Green een voordeel van €1,70 per 100 kg groei.

 

@Green is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en heeft een positief effect op de vertering en het metabolisme van varkens. Ook kan het bijdragen aan vermindering van stress, onrust en agressie, zo is onze ervaring. Op die manier worden de dieren efficiënter en houden ze meer energie over voor groei. Diverse proeven laten zien dat de voederconversie met gemiddeld 2 procent verbetert.

 

Lagere voerkosten
Om dit te testen voegden we @Green toe aan het voer van een koppel varkens op een praktijkbedrijf met 3000 vleesvarkens (TN70 x Tempo). De resultaten waren duidelijk: bij een gelijke voeropname was de voederconversie van varkens met @Green in het voer 2,4% lager en de groei 2,9% hoger in vergelijking tot de controlegroep. Deze verbeteringen leidden op dit bedrijf, ondanks de extra kosten voor de toevoeging van @Green, tot lagere voerkosten van wel €1,70 per 100 kg groei; een verbetering van bijna 2%.

 

 

De kracht van herhaling
Omdat één proef met mooie resultaten nog niet alles zegt, is op hetzelfde bedrijf de proef nog eens herhaald. Wat blijkt: ook nu groeiden de varkens 2,4% harder en waren ze bijna 2% efficiënter. Ook in de praktijk zien we een algemene tendens tot verbetering van de groei en voederconversie. Reden genoeg om @Green in te blijven zetten voor het verlagen van de voerkosten voor varkenshouders.

 

Besparing mestkosten door betere benutting
Mest afvoeren zorgt voor hoge kosten. Zeker nu veel mestopslagen vol zitten. Varkens produceren altijd mest, maar de hoeveelheid kan beïnvloed worden. Verlaging van de voederconversie is een van de belangrijkste punten om mineralen beter te benutten en dus minder mest te produceren. Met @Green is een 2,5% lagere voederconversie mogelijk met hetzelfde voer. Oftewel, per kilo voer wordt er dezelfde hoeveelheid stikstof en fosfaat aangevoerd, maar door minder kilo’s voer te gebruiken en toch dezelfde kilo’s vlees af te leveren, komt er minder in de mest. Per 1.000 varkensplaatsen kan @Green hierdoor zorgen voor 50m3 minder mestafvoer, een besparing van € 1.500,-. Daarbovenop komt natuurlijk nog het voordeel van bijna 2% lagere voerkosten die met @Green gerealiseerd kunnen worden.

 

DVW gaat voor een lage voederconversie
Efficiëntie is dus uiterst belangrijk voor zowel duurzaamheid als uw portemonnee. In onze voeders voor vleesvarkens passen wij onze kennis en kunde toe voor een zo hoog mogelijk rendement. @Green is daar slechts één onderdeel van.Wat doen wij nog meer voor een lage voederconversie?

• Veel aandacht voor de kwaliteit van onze grondstoffen, zodat ze doen wat we ervan verwachten.
• Optimale deeltjesgrootte in het voer voor hoge vertering.
• Gewalste granen voor optimale werking maagdarmkanaal.
• Optimaal aminozuurpatroon om efficiënt vlees aan te zetten en gezondheid te ondersteunen.
• Toepassing organische zuren om de vertering verder te verbeteren.
• Constante samenstelling zodat varkens zich niet steeds hoeven aanpassen en daardoor minder efficiënt worden.
• Kennis en innovatie: we doen continu proeven in de praktijk om nieuwe dingen te testen en toe te passen.
• Voer voor ieder dier: in ons assortiment hebben we voeders voor elk type varken en elk type bedrijf, zodat u het voer kunt kiezen dat het beste past bij uw wensen en omstandigheden.