De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Goede voeding van varkens is nu belangrijker dan ooit

VOERAANPASSINGEN EN ADDITIEVEN AANTREKKELIJKER BIJ HUIDIGE VOERPRIJZEN

 

Met de huidige hoge veevoederprijzen is het ook voor varkenshouders lastig om er nog een (goed) belegde boterham aan over te houden. Goede technische resultaten zijn nu extra belangrijk. Evenals de gezondheid van de dieren.

 

Begin dit jaar kregen we te maken met enorme stijgingen van grondstofprijzen. Dat was onder andere het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Er werd behoedzaam ingekocht in de veronderstelling dat het van korte duur zou zijn. De grondstofprijzen fluctueren echter nog steeds op een hoog niveau. En het lijkt erop dat dit voorlopig ook nog zo blijft. Het behalen van een zo goed mogelijk technisch resultaat wordt daardoor alleen nog maar belangrijker. Met de huidige voerprijzen heeft vooral de voerefficiëntie een grote invloed op het saldo, zoals te zien is in onderstaand schema.

 

Verschil in kosten van één punt VC kost op dit moment ruim € 4 per afgeleverd varken. Dat is veel geld, maar het biedt ook kansen. Om een zo goed mogelijke benutting van het voer te krijgen kunnen en moeten we werken met voeraanpassingen en additieven die gemakkelijker rendabeler worden bij de huidige voerprijzen.

 

Goede voeding
Het is en blijft een uitdaging om in de huidige markt geld te kunnen verdienen met het houden van zeugen en vleesvarkens. Alles moet meezitten. Daarbij mag de voeding in ieder geval géén punt van discussie zijn. Bij de optimalisatie van de voeders wordt bij De Valk Wekerom gebruik gemaakt van een zeer uitgebreid en uitgebalanceerd grondstoffen- en additievenpakket. Al deze grondstoffen hebben hun eigen toegevoegde waarde. De ene heeft wat meer invloed op de prijs, de ander wat meer op de (darm) gezondheid. Allemaal hebben ze het doel om een zo goed mogelijk resultaat te behalen in combinatie met een zo laag mogelijk antibioticagebruik.

 

Verbeterde darmperistaltiek
Wat de energiekant betreft, spreiden we de grondstoffen over meerdere granen (gerst, tarwe, triticale, maïs, CCM), waarbij we gemakkelijker tot de best mogelijke energieverstrekking komen. Ook wordt hiermee de invloed van een enkele graansoort minder. We maken gebruik van een gedeelte grof gewalste gerst en/of tarwegries. Deze grove vezelfractie verbetert de darmperistaltiek. Dat leidt tot een verbetering van de darmgezondheid. De darmvlokken of darmvilli kunnen daardoor de voedingsbestanddelen beter opnemen.

 

Opstart vleesvarkens
Een zeer goede start van een koppel is van belang voor een optimaal resultaat. Met de speciaal daarvoor ontwikkelde 3 mm korrel De Valk Startkorrel 5 wordt hierop ingespeeld. Deze bevat standaard CCM, middelketenige vetzuren, benzoëzuur en ontsloten zetmeel. Bovendien is het zeer smakelijk waardoor de opname wordt gestimuleerd. Goede opname beperkt en voorkomt variatie binnen een koppel. De lichtste biggen krijgen hiermee ruim voldoende nutriënten binnen en trekken sneller bij.

 

Dierenwelzijn
Sinds 2009 vindt de monitoring plaats van het antibioticaverbruik in de veehouderij. In de varkenshouderij is inmiddels een reductie van ruim 60% gerealiseerd. Er is nu vooral aandacht voor een hogere diergezondheid, ondersteuning van ‘rode’ bedrijven, vermindering Colistinegebruik (humane resistentie) en speenbiggen. Geen enkel gebruik van antibiotica is een streven, maar dit kan en mag nooit een discussiepunt zijn als het gaat om dierenwelzijn. Dierenwelzijn heeft namelijk invloed op de diergezondheid, de resultaten en het diergedrag. Daarbij zijn diverse voerfactoren van invloed. Denk aan vezels (grove delen), additieven zoals vismeel en visolie (beide werken positief op vitaliteit en vruchtbaarheid) en CCM (smakelijkheid en darmgezondheid). Uiteraard zijn ook zaken als management (klimaat/ventilatie) en genetica van invloed. Een verbetering van de voeropname door onder andere smakelijkheid heeft een positieve invloed op de technische resultaten en het saldo. Gezondere dieren leveren ook meer werkplezier op. Een goede en juiste conditie van de zeug heeft invloed op het geboortegewicht (gewicht en spreiding), uitval, speengewicht, groei, voerkosten en voerwinst van big tot vleesvarken. Gezonde dieren hebben een betere conditie en meer weerstand.

 

Eiwitbronnen
De keuze van de eiwitbronnen (plantaardig en/of dierlijk) is mede van invloed op onder andere de darmgezondheid. Dierlijke eiwitten zijn goed verteerbaar. Bij De Schothorst wordt het effect van dierlijke eiwitten onderzocht waar het gaat om minder uitval en minder agressie/kannibalisme. Vandaar dat er onder andere pluimvee(bloed)meel en hemoglobine wordt verwerkt in speenvoer en BBK. Bovendien dragen deze eiwitten bij aan de circulaire gedachte, een roep die vanuit de politiek en maatschappij steeds luider richting de voedselproductie wordt geuit. Bij die zogenaamde verduurzaming hoort echter ook een verdienmodel dat recht doet aan de inzet vanuit de primaire sectoren. Daar ligt een opdracht voor de politiek, de keten en retail.

 

Toevoegingen en hun effecten
Er zijn tal van soorten toevoegingen en bewerkingen mogelijk. Hieronder een overzicht en de beoogde effecten.