De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Geschiedenis schrijven

LUNTEREN juni 2022 – Ze maken bijzondere tijden mee. Ongemerkt schrijft Coöperatie De Valk Wekerom geschiedenis. Het coronavirus, de vogelgriep, nieuwe samenwerkingen en afzetontwikkelingen. Ook haar klanten hield dit bezig, dat was te zien aan de goede opkomst tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 31 mei 2022 werd gehouden.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 31 mei 2022 werd gehouden in De Essenburcht te Kootwijkerbroek gaf directeur Martin Vervoorn toelichting op een aantal belangrijke gebeurtenissen. Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek getoond. Eén van de punten was “let op je voerprijs”. Hier is het afgelopen jaar hard aan gewerkt door het beheersen van de personeelskosten en het afbouwen en bijsturen van verlieslatende activiteiten. Zo zijn er een aantal lopende contracten her beoordeeld. Nog een belangrijk punt wat naar voren kwam tijdens het klanttevredenheidsonderzoek was ‘blijf vernieuwen en verbeteren’. Zo is Coöperatie De Valk Wekerom in maart 2022 gestart met het verwerken van varkensmeel (PAP’s) in pluimveevoeders, hebben er kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden in de beide fabrieken en is PoultryPlan (datasoftware) geïntroduceerd.

 

Coöperatie De Valk Wekerom is nieuwe samenwerkingen in productie aangegaan. Zo zijn ze in volume gegroeid door de samenwerking met Kippers Voeders, de start van Verwerkt Dierlijk Eiwit in samenwerking met ABZ Diervoeders en binnenkort vindt de start van de verhittingslijn plaats in samenwerking met ABZ en AR.

 

De financiële cijfers werden toegelicht door Bert van Lagen, hoofd financiën. De netto omzet is in 2021 met ruim €9,5 miljoen gestegen ten opzichte van 2020. Dit effect kwam voort uit het hogere prijsniveau, want de afzet mengvoeders was in 2021 nagenoeg gelijk aan die van 2020. Het resultaat na belastingen kwam uit op € 161.000 positief. Een verbeterd resultaat ten opzichte van €44.000 negatief in 2020. De gemiddelde voerprijs in 2021 is met 15% gestegen, waar de inkoop en inkoopkosten van grondstoffen met 16% zijn gestegen. De brutomarge is hierdoor van 15% naar 14% gezakt. De personeelskosten zijn met 5% gedaald. De bedrijfskosten zijn met 10% toegenomen, dit m.n. als gevolg van de sterke stijging van de energie en brandstofprijzen. De tonnen per FTE zijn sterk verbeterd.

 

Coöperatie De Valk Wekerom toont tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering dat zij op de juiste weg zijn en hier in 2022 ook mee verder hopen te gaan. Zo wordt de kostenbeheersing verder doorontwikkeld, worden de interne datastromen beter benut en zullen er weer verschillende verkoopondersteunende acties worden opgezet. Ook wordt er gehoopt op een groei in tonnages door uitbereiding van de verschillende samenwerkingsvormen, zoals het Verwerkt Dierlijk Eiwit en het benutten van de nieuwe verhittingslijn in Lunteren.