De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Effect van inkuilen en ras van snijmaïs op samenstelling en voederwaarde

Recent zijn de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd in België gepubliceerd met betrekking tot het effect van inkuilen van snijmaïs op de samenstelling en voederwaarde. Ook werd gekeken of door het inkuilen de volgorde van rassen verandert ten opzichte van de volgorde van rassen bij vers geanalyseerde monsters.
 
In tabel 1 staan de gemiddelde resultaten. Hieruit blijkt dat DS en eiwitgehalte weinig waren veranderd als gevolg van het inkuilen, maar dat het zetmeelgehalte toenam en het NDF gehalte afnam.
 
Het lage NDF gehalte in de silages kan mogelijk worden verklaard doordat ook een deel van het NDF (vooral hemicellulose) wordt gefermenteerd in de silage. Dit verklaart ook de fors lagere VC-NDF: alleen de slechter verteerbare NDF blijft in de silage achter.
 
Er was geen significant verschil tussen rassen als het gaat om het effect van inkuilen op de meeste  kenmerken, behalve bij het DS gehalte en verteerbaarheid van de NDF.
 
Tabel 1.