De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

De Valk Wekerom en ABZ De Samenwerking starten fusieonderzoek

De diervoedercoöperaties De Valk Wekerom U.A. en ABZ De Samenwerking U.A., (hierna te noemen DVW en ABZ), zijn 1 februari jl. een strategische samenwerking aangegaan. De afgelopen acht maanden hebben de coöperaties elkaar beter leren kennen en zijn er goede stappen gezet om te starten met de volgende fase in het proces van samenwerking. De Ledenraad en Raad van Commissarissen hebben ingestemd om vanaf november a.s. te starten met een fusieonderzoek of de uitbreiding van de bestaande samenwerking naar een volledige fusie van de twee ondernemingen voordelen biedt voor de leden op korte en/ of langere termijn.

 

De coöperaties beogen door samen te werken op meerdere terreinen beter in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse veehouderij. Hierdoor komt er meer kennis beschikbaar voor de aangesloten leden-afnemers en kan er bijvoorbeeld beter ingespeeld worden op (toekomstige) marktconcepten voor dierlijke producten. De combinatie kan gebruik maken van acht moderne, gespecialiseerde fabrieken, die gezamenlijk een goede dekking bieden over het land. Een volledige fusie maakt dat er een extra efficiencyslag in de samenwerking gemaakt kan worden, hetgeen gewenst is in het kader van te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

 

Klaar voor de toekomst
‘De samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze organisatie verder aan te passen om in de toekomst op een efficiënte wijze onze producten en diensten aan te kunnen bieden aan onze leden-afnemers’, aldus algemeen directeur Martin Vervoorn van De Valk Wekerom.‘ De bestaande samenwerking met ABZ geeft ons het vertrouwen dat beide coöperaties elkaar goed passen. De medewerkers verstaan elkaars taal en hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk het beste voer voor de dieren en het beste resultaat voor de veehouder’.

 

Regionale aanpak
‘Wij geloven in de kracht van een regionale aanpak’, geeft algemeen directeur Marcel Roordink van ABZ aan. ‘De samenwerking met DVW maakt dat we in alle regio’s een nog uitgebreider assortiment diervoeders + bijbehorend advies kunnen aanbieden, waarbij we gezamenlijk alle processen in onze eigen organisaties georganiseerd hebben. Zowel in de reguliere, als biologische markt kunnen we de gehele markt vanuit eigen fabrieken bedienen, waarbij kennis en vakmanschap uitgewisseld worden om elke dag het beste voor onze leden-afnemers te kunnen bieden.’