De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Coöperatie De Valk Wekerom sluit het 99ste boekjaar prima af

 
Dit jaar werd de algemene ledenvergadering gehouden in combinatie met de viering van het 100-jarig bestaan van de Coöperatie. In een grote feesttent naast de fabriek in De Valk werden op dinsdag 24 Mei een kleine 600 leden, klanten en medewerkers welkom geheten.
 
De leden bezochten de Algemene Jaarvergadering, waarmee de feestelijkheden werden begonnen. Het 99ste boekjaar van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. werd, net als in voorgaande jaren, met een bescheiden winst van € 42.706 afgesloten. In totaal werd in 2015 276.651 ton mengvoer geproduceerd, hetgeen bijna 1,5 % minder is dan het voorgaande jaar. Deze daling van de fysieke omzet was over alle sectoren verdeeld.
De koers van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. is in uitvoering uitermate stabiel te noemen, het afbouwen van de diverse deelnemingen is verder doorgevoerd, waarmee de focus steeds meer op het produceren van mengvoer komt te liggen, een voerprijs net boven de kostprijs, die onverminderd laag is met een brutowinst van 13,4 % van de omzet en met 5000 ton mengvoer per volledige arbeidskracht inclusief eigen bulktransport en een ontwikkeling van de volumeomzet in mengvoer boven de totale markt.
 
De Valk Wekerom U.A. streeft naar een autonome groei van de mengvoederomzet van 3 tot 5 % per jaar als langjarig gemiddelde, dit met het oog op de verdere opvulling van de productie van mengvoer in haar nieuwe fabriek in Meppel. De toekomstige inspanning zal zich hier vooral op richten. Een positief punt in deze is dat de beheersing van de productiekosten goed op orde is..
 
Het produceren van landbouwproducten in concept, waarbij extra normen gesteld worden aan bijvoorbeeld welzijn, voedselveiligheid of productkenmerken, is het opsplitsen van de markt in diverse segmenten. We constateren in toenemende mate verschillen in het rendement in deze segmenten.
 
De tendens van een verdere segmentatie van de sectoren zal in de komende jaren verder ontwikkelen, hetgeen het rendement van met name de gezinsbedrijven ten goede zal komen. Hoewel dit meestal gepaard gaat met een lagere voeromzet per bedrijf, wordt hier verder op ingezet, want rendement op het boerenbedrijf is in eerste plaats in het belang van de leden van De Valk Wekerom.
 
Coöperatie De Valk Wekerom ziet in toenemende mate een plaats in de markt voor een onafhankelijke specialist in het produceren van mengvoeders, opererend zoals een Coöperatie in oorsprong bedoelt is.
 
Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van de commissarissen B. van Middendorp uit Kootwijkerbroek en P. Veltkamp uit Markelo. Mevr. J. Bakker uit Beilen werd als nieuwe commissaris verwelkomd. Voorzitter J.W. Boer uit Lopik werd herkozen als voorzitter van de raad van commissarissen.

 • Optimized-gDSC_0108
 • Optimized-gDSC_0163
 • Optimized-gDSC_0150
 • gDSC_0176
 • Optimized-gDSC_0146
 • Optimized-gDSC_0143
 • Optimized-gDSC_0004
 • Optimized-gDSC_0009
 • Optimized-gDSC_0013
 • Optimized-gDSC_0022
 • Optimized-gDSC_0021
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Bij Koninklijke beschikking hofleverancier

Na afloop van de ledenvergadering werd door burgemeester C. van der Knaap van de gemeente Ede het Koninklijk wapen onthuld waardoor De Valk Wekerom U.A. zich bij Koninklijke beschikking hofleverancier mag noemen.
 
Tijdens het informele deel werden de klanten in de gelegenheid gesteld om de fabriek in De Valk te bezichtigen. Tevens was er een markt ingericht waarbij een aantal bedrijven aanwezig waren die zich bezig houden met innovaties. Ook waren er verschillende agrarische bedrijven die boerenproducten vermarkten.