De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Blauwtong rukt op! Wat is het en wat kunt u doen?

Begin september is op meerdere locaties in Nederland het blauwtongvirus gesignaleerd. De verwachting is dat het virus zich onder herkauwers door het hele land zal verspreiden.

 

Wat is blauwtong?

Blauwtong is een virusziekte bij schapen en andere herkauwers zoals runderen en geiten. Het wordt overgedragen door de beet van kleine insecten (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus. Dit virus veroorzaakt hoofdzakelijk schade aan de binnenkant van de kleine bloedvaten waardoor bloedingen en oedeem kunnen ontstaan. Blauwtong kan niet van dier op dier overgedragen worden.  Een strenge winter kan ervoor zorgen dat de knutten doodgaan en de verspreiding stopt.

 

Ziektebeeld

De ziekteverschijnselen worden vooral bij schapen waargenomen. Bij runderen en geiten verloopt de infectie vaak zonder duidelijk waarneembare verschijnselen.

 

Besmette schapen kunnen de volgende verschijnselen vertonen:

– Hoge koorts en algemeen ziek zijn

– Stinkende neusuitvloeiing

– Gezwollen lippen, tandrand en tong (heel soms een blauwe tong)

– Moeilijke en versnelde ademhaling

– Kreupelheid door zwellingen in de poten, kroonrandontsteking en ontschoening

– Weinig eetlust

– Abortus en geboorteafwijkingen

– Sterfte kan optreden na 6 dagen

– Sterke vermagering en het (compleet) verliezen van de wol bij herstel

 

Besmette koeien kunnen de volgende verschijnselen vertonen:

– >40 graden koorts

– Stinkende neusuitvloeiing

– Gezwollen lippen, tandrand en tong

– Kroonrandontsteking en ontschoening

– Weinig eetlust

– Abortus en geboorteafwijkingen

 

Besmette geiten vertonen veelal dezelfde, zij het wat sterkere symptomen als koeien. Bij schapen sterft 20 – 50% van de besmette dieren. Bij koeien is dit 1%.

 

Behandeling en preventie

Er bestaat geen vaccin tegen blauwtong. De behandeling van zieke dieren moet gericht zijn op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Ook moet stress en uitdroging vermeden worden. Geïnfecteerde dieren (vooral schapen) kunnen er maanden over doen om te herstellen. Dit hangt vanzelfsprekend samen met de algehele gezondheid van het dier.

 

Een besmetting kan niet voorkomen worden maar wel kunnen er maatregelen genomen worden om het risico te verkleinen. Zo kunt u tussen zonsopgang en zonsondergang (inclusief schemering) de dieren binnen houden en uw dieren uit de buurt houden van plassen, poelen en langzaam stromend water. Knutten zijn namelijk actiever in het donker en planten zich voort in plassen en poelen etc. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bedrijven met beperkte weide-uren en bedrijven met stallen met grote ventilatieopeningen (>30 cm) een lagere kans op besmetting hebben.

 

Meldingsplicht

Er geldt een meldplicht voor blauwtong. Meld het bij uw dierenarts als u vermoedt dat uw dieren mogelijk blauwtong hebben. Deze is op de hoogte van de meldprocedure.

 

Bron: GD