De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Belang van zwavelbemesting op grasland

De aanvoer van zwavel (S) op grasland vindt plaats via mest, mineralisatie in de bodem en depositie. Door de milieumaatregelen van de afgelopen jaren is de depositie van zwavel met ongeveer 2/3 afgenomen. Ook de aanvoer van dierlijke mest is gereduceerd, waarbij de zwavel slechts mondjesmaat vrij komt voor de plant. De mineralisatie van zwavel komt eigenlijk pas op gang in de tweede helft van het groeiseizoen. De grootste kans op een zwaveltekort is dus in het voorjaar. Dat is daarom ook het beste moment om te bemesten met minerale zwavelmeststoffen. Het zwavel uit deze meststoffen komt direct beschikbaar voor de plant. Hierbij wordt wel aangeraden om de totale S-gift te verdelen over de eerste en tweede sneden om uitspoeling door regenval te voorkomen.

 

Vanaf De Valk is los af te halen uit de bulk:

KAS (27%N) en ASS (26%N en 35%SO3)