De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Barneveldse krant: Veevoermaatregel was onzinnig

BARNEVELD Zowel veevoerproducenten als de boeren in de regio Barneveld zijn tevreden dat landbouwminister Carola Schouten de omstreden veevoermaatregel heeft ingetrokken. ,,Terecht, dit was een onzinnig idee”, reageert voorzitter Fije Visscher van LTO Gelderse Vallei.

 

Het idee was om boeren te verplichten om vanaf 1 september minder eiwitten te voeren aan hun vee. Dit leidde tot grootschalige protesten vanuit de agrarische sector. Boeren vreesden voor de gezondheid van hun dieren. Bij nader inzien levert de maatregel te weinig stikstofruimte op, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 

Die ruimte is nodig, zodat dit jaar meer bouwprojecten kunnen doorgaan, nadat de Raad van State de stikstofregels vorig jaar mei vernietigde. Toen Schouten het plan voor het veevoer bekendmaakte, waren deze berekeningen er nog niet.

 

BOERENVERSTAND  De boeren hadden zelf wel ideeën om de stikstofuitstoot in de sector terug te dringen, maar het Rijk zag hier geen heil in en bleef aandringen op de veevoermaatregel. ,,Het was echt een krankzinnige gedachte om boeren deze verplichting op te leggen”, aldus Visscher. ,,We leven in Nederland toch niet in een dictatuur?” Achter de schermen hebben LTO en andere boerenorganisaties druk gelobbyd om de maatregel van tafel te krijgen. ,,Wij hebben aangegeven dat het eiwitgehalte in het gras door de droogte minder is, en dat wij hierdoor meer eitwitrijk krachtvoer nodig zouden hebben. Hierdoor is de stikstofwinst van de maatregel minimaal. Gelukkig heeft het boerenverstand hierdoor gezegevierd.”

 

Ook verkoopleider Eduard Hettinga van veevoederproducent Coöperatie De Valk Wekerom begroet het nieuws dat de maatregel van tafel is met instemming. ,,Voor de sector is dit positief. Ik vind wel dat de manier waarop dit gegaan is, niet de schoonheidsprijs verdient.” Hettinga doelt op het proces tussen het ministerie en de boerenorganisaties. ,,LNV vroeg de agrarische sector om met oplossingen voor het stikstofprobleem te komen. Die deden dat, maar hun ideeën werden vervolgens van tafel geveegd en het eigen plan werd ‘gewoon’ doorgezet. Dat is voor verbetering vatbaar.”

 

VERTEERBAARHEID  Hettinga had vooraf al zijn bedenkingen bij de maatregel zoals LNV die wilde invoeren. ,,Mijns inziens werd er te veel gestuurd op het percentage ruw eiwit. Dit terwijl je veel meer moet kijken naar de verteerbaarheid van het eiwit. Er is te weinig gekeken naar het antwoord op de vraag: hoeveel stikstof ga je nu daadwerkelijk reduceren?” Als er naar de werkelijke stikstofemissie op bedrijfsniveau zou worden gekeken, is een reductie via veevoer wel haalbaar, denkt Hettinga. ,,Maar een eventuele nieuwe maatregel mag geen extra regeldruk voor de boer opleveren en moet de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Die staat voorop.”

 

LTO Gelderse Vallei-voorzitter Visscher heeft hoge verwachtingen van het verdunnen van mest voor het terugdringen van stikstofemissie door de landbouw. ,,Als Landbouwcollectief van agrarische organisaties, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat, hebben we dit idee ook aangedragen bij de minister: door mest bij het toedienen op het land te verdunnen met water, gaat het ammoniak-gehalte omlaag. In de regio Barneveld hebben we niet veel oppervlaktewater, dus zouden we hier grondwater voor kunnen gebruiken. Dit komt overeen met de kringloopgedachte, want het water komt uit de grond en gaat eigenlijk direct terug de grond in.”

 

KANSEN  Visscher wijst verder op de Regio Deal van Foodvalley. Hierin werken regionale partijen samen aan onder meer de verbetering van de bodem- en luchtkwaliteit, een rem op voedselverspilling en een beter gebruik van eiwitrijke producten. Voor het project worden zo’n honderd proeftuinen opgetuigd bij agrarische bedrijven, waar volop met deze zaken wordt geëxperimenteerd. ,,Dit biedt ook veel kansen om de stikstofproblematiek mee te helpen oplossen.”

 

Artikel: Barneveldse krant 20-8-2020: Veevoermaatregel was onzinnig