De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Alles wat u moet weten over vanggewassen

Over vangwassen is veel te vertellen. Bijvoorbeeld dat vanaf 2019 de inzaaidatum van vanggewassen direct na de maisoogst is veranderd. Voor snijmais is dit uiterlijk 1 oktober, voor andere soorten mais is dit uiterlijk 31 oktober. Maar er is meer te melden.

 

Vanggewas kan op drie manieren na de snijmais gezaaid worden. Bij onderzaai is het belangrijk om de ruimte tussen de rijen mais goed in te zaaien, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen. Hiervoor is geen uiterste oogstdatum. Ook direct nadat de mais geoogst is kan een vanggewas worden ingezaaid. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober. Tot slot kunt u ook direct na de maisoogst een vanggewas als hoofdteelt voor het volgende jaar inzaaien. Dat kan tot uiterlijk 31 oktober.

 

De teelt

Hoe teelt u vanggewas na andere soorten mais? Bestaat uw teelt uit biologische snijmais, suikermais, korrelmais, corn cob mix (CCM) of maiskolvensilage (MKS)? Dan mag u vanggewas op dezelfde drie manieren inzaaien. Tot en met 1 oktober mogen alle vanggewassen gezaaid worden. Vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober mag alleen triticale, wintergerst, winterrogge, wintertarwe of spelt gezaaid worden. 

 

Bemesten

Nadat de mais geoogst is, mag er niet meer bemest worden. Pas vanaf volgend kalender jaar nadat de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan mag er bemest worden op deze percelen.

 

Vernietigen

Vernietigen van het vanggewas mag niet vóór 1 februari van het volgende kalenderjaar.

 

Gras ingezaaid?

Is er gras als vanggewas ingezaaid, dan mag dit vanggewas gebruikt worden als veevoer door middel van beweiding of maaien. Hierbij is het belangrijk dat het gras doorgroeit en niet afsterft. Vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar wordt het vanggewas gezien als tijdelijk grasland. Hierbij moet het perceel voldoen aan de definitie van grasland.

 

Welke vanggewassen?

De gewassen die toegestaan zijn om te gebruiken als vanggewas staan in het overzicht. Daarin kunt u ook zien welke vanggewassen geschikt zijn als hoofdteelt.

 

 

Vanggewassen

 

 Gewassen geschikt als hoofdteelt

Bladkool   Triticale
Bladrammenas   Wintergerst
Gras   Winterrogge
Japanse haver   Wintertarwe
Triticale   Spelt
Wintergerst  
Winterrogge  
Wintertarwe  
   

 

Bron: www.rvo.nl