De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Alles voor een gezond vleeskuiken

Fries vleeskuikenbedrijf heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen

 

Op het erf van de Age en Tineke Bouma werd in 1998 de eerste stal voor vleeskuikens gebouwd. Dat bleek een schot in de roos. Nu, 20 jaar later staan er op het erf in het Friese Tjerkgaast zes stallen. De laatste verrees in 2013. In en rond de moderne stallen is alles tot in de puntjes geregeld. En dan te bedenken dat Age Bouma eigenlijk een toekomst in de detailhandel voor ogen had.

 

 

Hij heeft er plezier in om, zoals Age Bouma het zegt “dingen te bedenken die het werk vergemakkelijken”. Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op de voermengwagen. Die bouwde hij zo om dat hij er strooisel in de stallen mee kan verspreiden. En sneller dan met een strooiwagen die daar speciaal voor bestemd is. Of neem de weidesleep, die hij geschikt maakte om er hardnekkig vuil op een stalvloer mee te verwijderen. ‘’Vooruit denken, meedenken en dingen verbeteren. Dat mag ik graag doen”, zegt hij. Ook waar het gaat om een optimaal rendement in de stallen. Maar daarover straks meer.

 

Trots

In 2000 stapte de familie Bouma definitief over op het houden van vleeskuikens. Daarmee kwam een einde aan de lange veehouderijtraditie op de boerderij. Tineke Bouma: ‘Mijn schoonvader, met wie we een maatschap hadden, had het daar aanvankelijk wel moeilijk mee. Maar toen hij zag hoe goed het met het vleeskuikenbedrijf ging, was hij alleen maar trots. Hij was erg geïnteresseerd en was vaak op het bedrijf te vinden.” Age Bouma heeft vijf broers en één zus en is de jongste van het gezin Bouma. Geen van de andere gezinsleden bleek destijds echter een agrarische toekomst te ambiëren. Dus waren de ogen op Age gericht. “Toen mijn vaders gezondheid achteruit ging, besloot ik in 1981 in het bedrijf te stappen.” Dat hij geen landbouwopleiding had – hij ging naar de detailhandelsschool – was geen probleem. Het veehouden was hem met de paplepel ingegeven. De kneepjes van het runnen van een vleeskuikenbedrijf leerde Age later bij collega Pieter de Jong in het naburige Molkwerum.

 

Schoolklassen

De stallen van Bouma vallen onder het Groene Label. Een van de voordelen hiervan is dat een stal versneld afgeschreven mag worden. Maar er zijn wel voorwaarden aan dit label verbonden. Zo moet er onder andere een zogeheten zichtruimte zijn voor geïnteresseerden die een stal willen bezoeken. De familie Bouma krijgt regelmatig groepen over de vloer. Schoolklassen, ondernemers, vrouwenverenigingen, noem maar op. Die hebben dan vanuit een kantineachtige ruimte goed zicht op de kippen in de stal. En ze krijgen een rondleiding door het bedrijf. Dan zien ze bijvoorbeeld de klimaatcomputer waarmee het voer en het water wordt gestuurd. En de ruimte met de volautomatisch, met hout gestookte cv-ketel, waarmee de stallen en de privévertrekken worden verwarmd. Jaarlijks worden er circa 4.000 kuub houtsnippers opgestookt.

 

Proef

Age en Tineke zijn bij de bedrijfsvoering altijd in voor nieuwe ontwikkelingen, als die het bedrijfsresultaat en de gezondheid van de kuikens maar ten goede komen. Zo voegen ze bijvoorbeeld supplementen aan het drinkwater toe, zoals etherische oliën en kruiden. Age Bouma: “Dat gebeurt steeds meer. Het heeft een gunstige invloed op het darmstelsel van de kuikens. Belangrijk, want dan kunnen ze beter de voedingsstoffen uit het voer halen, inclusief de vitaminen. De kuikens gezond door de zes weken loodsen. Daar draait het om. En gezonde dieren op het erf is ook gewoon veel leuker.” Bij hun bedrijfsvoering kunnen de Bouma’s rekenen op het deskundige advies van Henk van Riesen, specialist vleeskuikens bij De Valk Wekerom. Hij vertelt: ‘’Opvallend bij dit bedrijf is het lage antibioticagebruik. Dat ligt zelfs onder het gebruik bij bedrijven met conceptkuikens, zoals Beter Leven. Dat duidt erop dat de vleeskuikens gezond zijn.”
Onlangs werd in één van de stallen bij Bouma een proef gehouden. Een gezamenlijk initiatief van De Valk Wekerom en fokkersorganisatie Aviagen. De proef werd gehouden om te onderzoeken of de voeding invloed heeft op de uitval van vleeskuikens. Het uiteindelijke doel: de kwaliteit van vleeskuikens verbeteren. Age Bouma: “Ja, dat was weer eens wat anders. Leuk en je steekt er nog iets van op.”

Het bedrijf

Het vleeskuikenbedrijf van Age en Tineke Bouma bestaat uit zes stallen. Daarin worden in totaal 200.000 Ross vleeskuikens gehouden. Ooit was het een veebedrijf. Maar in 1997 besloten het echtpaar Bouma en de vader van Age om naast de 50 koeien met vleeskuikens te beginnen. In 2000 werden de koeien afgestoten. Sindsdien richten Age en Tineke zich volledig op de vleeskuikens. De 25 hectare grond rond de boerderij wordt verpacht.