De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Agressieve varkens

VEEL VERSCHILLENDE INVLOEDSFACTOREN

 

Per koppel of afdeling kan het gedrag van varkens nogal eens verschillen. Naast  genetica, ras, geslacht, klimaat en voer spelen een groot aantal factoren een rol. Ook  voerbeschikbaarheid, de bakvorm en de waterkwaliteit hebben invloed op het gedrag  van varkens. Varkens kunnen rustig en verzadigd gedrag vertonen of juist agressief  worden. In extreme gevallen kan agressie leiden tot ongewenst oor-, flank- en/of staartbijten.

 

Met het oog op de wettelijk verplichte staartverlenging en zelfs  het mogelijk stoppen van staart  couperen, ligt er een uitdaging voor  de sector. Er moet zorg gedragen worden voor het dierenwelzijn,  zodat de gezondheidstechnische  impact en dus de financiële  invloeden beheersbaar blijven.

 

Verwondingen aan het varken  zijn ongewenst en worden op  het slachthuis gemonitord en  vormen daarom een technische  en economische invloedsfactor.  Een vermeerderaar wil nette,  onbeschadigde biggen afleveren  die bij de vleesvarkenshouder op  kunnen groeien tot gezonde en  gave vleesvarkens. Een afgekeurd  vleesvarken is een enorme  kostenpost en leidt tot frustratie bij  de varkenshouder, transporteur en  slachterij.

 

Gedragsafwijkingen ontstaan veelal vanuit stress, onbehagen en/of verveling. Omdat er veel  invloedsfactoren zijn, bestaat er altijd een risico dat agressie plotseling op kan treden binnen een hok of koppel. Welke factoren zijn dit en hoe kunnen we ze beter beheersen? We lichten de verschillende factoren toe.

 

Stress
Overhuizen en veranderingen in voersoort of -vorm zijn veranderingen die het gedrag kunnen beïnvloeden. Toomgenoten bij elkaar houden geeft minder stress maar is praktisch niet altijd haalbaar. Er moet voldoende ruimte zijn voor alle hokgenoten om te kunnen eten, drinken en liggen. Alle dieren moeten de beschikking hebben over voldoende afleidingsmateriaal. Varkens zijn nieuwsgierig en onderzoekend dus zorg voor eetbare, kauwbare, wroetbare, afbreekbare en interessante hokverrijking. Dit alles om verveling te voorkomen. Likstenen met zout geven ook positieve afleiding. Daarnaast heeft een aantal varkenshouders erg positieve ervaringen met het handmatig bijvoeren van ruwvoer, zoals o.a. luzerne of het inzetten van Structomix Welfare tijdens de dagelijkse controle. Varkens komen daardoor direct in de benen wat direct een indicatie van de diergezondheid en het welzijn geeft.

 

Klik hier voor meer informatie over hokverrijking!

 

 

Genetica
Tussen rassen en/of eindbeerkeuze zitten karakterverschillen. Ook het geslacht is van invloed. De onrust door zwaarder wordende beren kan ook leiden tot ongewenst gedrag. Afstemming tussen de varkenshouders, in overleg met de tussenhandel en fokkerijorganisatie, kan onverwachte en ongewenste verrassingen over het temperament van raskarakters voorkomen.

 

Klimaat
Naast temperatuurverschillen tussen dag en nacht en de seizoenen, spelen de luchtvochtigheid en ongewenste tocht een grote rol op het welbehagen en gedrag van de varkens. Met regelmaat een
check van de instellingen van de klimaatcomputer en luchtinlaten (eventueel met behulp van een klimaatspecialist) is geen luxe, maar een goede en nuttige preventieve investering in diergezondheid en welzijn.

 

Gezondheid
Naast klimaatinvloeden heeft de algehele gezondheidstoestand invloed op het welbevinden en gedrag van de dieren. Achterblijvers zijn potentiële slachtoffers voor groepsgenoten. Daarom is het wenselijk om afwijkende dieren zo snel mogelijk te scheiden van de rest.

 

Klik hier voor de jaarlijkse welzijnscheck!

 

Voer
Naast het voldoende beschikbaar hebben van eet- en drinkplaatsen heeft het voer zelf ook een belangrijke invloed. Waterkwaliteit en beschikbaarheid moeten nooit ter discussie staan en altijd schoon en voldoende voorhanden zijn. Daarnaast is een evenwichtige voersamenstelling in alle fasen van groot belang. Daar kan en mag u de volledige inzet van De Valk Wekerom bij verwachten. Een stabiele darmgezondheid is de inzet in alle groeifases. Verstoring van de darmflora kan een medeoorzaak zijn van agressief gedrag. Voldoende verteerbaar eiwit, de juiste aminozurenverhouding, vezels en structuur voorkomen negatieve darmverteerbaarheid en dus agressie. Verteerbaarheid en structuur hebben invloed op het honger- of verzadigingsgevoel. Afhankelijk van genetica, groei en voeropname is het daarom belangrijk de juiste specifieke voersoorten in te zetten. Maatwerk op bedrijfsniveau. Ook de afstelling van voerbakken en waterbeschikbaarheid kunnen bij afwijkingen direct leiden tot gedragsveranderingen. Controle is en blijft essentieel. Bij de inzet van mycotoxineremmers worden invloeden van negatieve schimmels voorkomen. Daarnaast beschikt De Valk Wekerom over de mogelijkheid om extra magnesium (werkt rustgevend) of een natuurlijke kalkbron in te zetten wanneer er calamiteiten ervaren of verwacht worden. Gezonde varkens presteren technisch beter, behalen een beter financieel rendement en leveren ook meer arbeidsvreugde op. Daar werken we graag gezamenlijk met elkaar aan. Uw succes, ons doel!

 

Klik hier voor de checklist van de NVWA! Tip: toets uw bedrijfsomstandigheden eens samen met uw vertegenwoordiger.