De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Actuele Maatregelen

Klantbezoek weer mogelijk met inachtneming hygiënemaatregelen

 

Bij het bezoeken van klanten en relaties werken wij volgens het protocol Coronavirus COVID19 zoals Nevedi deze heeft opgesteld. Onderstaand leest u het protocol zoals deze vanaf 13 mei 2020 van toepassing is.

 

Reguliere bezoeken zijn weer mogelijk, mits er geen ziekteverschijnselen (verkoudheid, griep, koorts) bij de erfbetreder (of huisgenoten) of de veehouder (of huisgenoten) zijn. Wij stemmen de bezoeken altijd van tevoren af met de klant en houden altijd de hygiënemaatregelen aan:

 

▪ Onze medewerkers blijven thuis bij griep, koorts en/of verkoudheidsverschijnselen.

▪ Houden 1,5 meter afstand en voorkomen fysiek contact.

▪ Het aantal gesprekspartners per bedrijf wordt beperkt tot een minimum.

▪ Wij wassen onze handen regelmatig met water en zeep.

▪ Gebruiken bij het wassen een nieuw papieren zakdoekje en gooien deze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

▪ Hoest of nies in een nieuw papieren zakdoekje of in de binnenkant van de elleboog.

▪ De erfbetreder komt niet in het huis van de veehouder of aan de keukentafel. Adviezen en rantsoenberekeningen werkt de adviseur thuis uit.

▪ Het gebruik van (niet medische) persoonlijke beschermingsmiddelen is wenselijk als een medewerker of klant hierom vraagt.

▪ Wij registreren alle bezoeken, zo kan er snel getraceerd worden bij een besmetting.