De Valk Wekerom Uw partner in diervoeders.
De Valk Wekerom Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal.
De Valk Wekerom Gespecialiseerd in mengvoeders.

Laat of vroeg gras gemaaid?

Zorg dan voor balans in het rantsoen

 

In 2021 ging de eerste snede er hier en daar vroeg af. Hierna volgde er een periode van kou en regen. Daardoor bleef op veel plekken de eerste snede staan met een zware eerste (en tweede) snede als gevolg. Hoe gaan we goed melken met deze kuilen?

 

Belangrijk om goed te melken is dat het rantsoen in balans is. Dat betekent:

 

• Er is voldoende structuur voor de pens.
• Energie en eiwit zijn voldoende beschikbaar op darmniveau.
• Het energie- en eiwitaanbod in de pens is in balans.

 

Een goede eerste snede combineert voldoende stengel met eiwit en suiker. Daarmee is het rantsoen al voor een groot deel in balans. De huidige eerste sneden zijn juist heel extreem, waardoor er ook extremer naar een correctie moet worden gezocht. Heeft u zowel een heel vroege gemaaide kuil als een laat gemaaide kuil, dan heeft u twee extremen. Hier kunt u juist de balans mee maken.

 

Gemaaid vóór 1 mei
De vroeg gemaaide kuilen hebben veel eiwit en weinig stengel. Dit lijkt gunstig maar heeft twee nadelen.

 

• De kuil is erg snel en het wordt een uitdaging om deze goed te benutten.
• De drogestof opbrengst valt bij het vroege maaien tegen waardoor de eerste snede zo op is.

Bij deze kuilen moet rust gecreëerd worden en er moet energie op pensniveau gevoerd worden om de balans met het eiwit in orde te maken. Een structuurrijke kuil of andere structuurbron als hooi is daarbij onmisbaar. Een energiebron die past, moet rustig vrijkomen in de pens. Dit kan vooral bij geplette producten. Geplette gerst past heel mooi in het rantsoen. Een buffer kan zorgen dat de pens gezond blijft.

 

Denk aan:

• structuurbron
• geplette gerst
• buffer

 

Gemaaid na 1 juni
De laat gemaaide kuilen zijn structuurrijk door een hoog aandeel stengel.

 

Omdat veel van deze kuilen gemaaid zijn tegen de tijd dat het weer zonniger werd, bevatten ze wel voldoende suiker. Het eiwitgehalte daarentegen is erg laag. Deze kuilen moeten aangejaagd worden. Het risico van dit trage kuilgras is dat het te lang in de pens ophoudt en de doorstroming beperkt. Door vooral naar de balans van energie en eiwit in de pens te kijken, kan deze gecorrigeerd worden. Afhankelijk van andere ruwvoerbronnen en maiskuil(en) op uw bedrijf maakt De Valk Wekerom een passend aanvullend voer. Het toevoegen van gisten kan de afbraak van een structuurrijke kuil verbeteren.

 

Denk aan:

• tarwe
• mix van eiwitten op pens- en darmniveau
• gisten